Jordbruksoppgjeret 2016: Overlevering krav i dag

Dette innhaldet er meir enn 5 år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag leverer i dag sitt krav til staten.

Stad: Regjeringskvartalet R6, Teatergt 9, Oslo
Tid: kl 12.00 - Overlevering av krav. Høve til fotografering
  Kl 13.00 - Pressekonferanse. Forhandlingsleiar og leiar i Norges  Bondelag, Lars Petter Bartnes, leiar i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Merete Furuberg og statens forhandlingsleiar Leif Forsell er tilstades.