Historisk arkiv

Jordbruksoppgjøret: Staten legger fram sitt tilbud i dag

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Presseinvitasjon:

Staten legger fram sitt tilbud til jordbruket onsdag 11 . mai kl. 12.00. Det blir muligheter for fotografering ved møtestart, og pressen får utlevert aktuelle dokumenter. Pressekonferanse med kommentarer fra partene holdes rett i etterkant av møtet kl 13.00.

Staten legger fram sitt tilbud til jordbruket onsdag 11. mai kl. 12.00. Det blir muligheter for fotografering ved møtestart, og pressen får utlevert aktuelle dokumenter. Dette foregår i R 5, møterom D 2511. Pressekonferanse med kommentarer fra partene holdes rett i etterkant av møtet kl 13.00 i Auditoriet, R5, D 01371.

Tid for pressekonferansen:
Onsdag 11. mai kl. 13.00.

Sted:
Regjeringskvartalet, R5, Akersgt. 59, Auditoriet D 01371.

Statens forhandlingsleder, ekspedisjonssjef Leif Forsell presenterer tilbudet.

Representanter for jordbrukets forhandlingsutvalg er til stede og tilgjengelige.

Kontaktperson i Landbruks- og matdepartementet:   
Ståle Norang, tlf. 41 43 80 11.

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukerlag overleverte den 28. april jordbrukets krav i forbindelse med årets jordbruksforhandlinger.

    Statens forhandlingsleder, ekspedisjonssjef Leif Forsell
Statens forhandlingsleder, ekspedisjonssjef Leif Forsell presenterer i dag Statens tilbud til jordbruket. Foto: Torbjørn Tandberg.

 

Til toppen