Jordvarme gir U-land nye muligheter

En ny rapport fra FAO, FNs mat- og landbruksorganisasjon, tar for seg bruk av geotermisk varme til matproduksjon og bearbeiding av mat.

I følge en ny rapport lansert i dag av FAO, FNs mat- og landbruksorganisasjon, gir geotermisk energi (jordvarme) unike muligheter for kostnadseffektiv, bærekraftig matproduksjon i utviklingsland. I følge rapporten “Uses of Geothermal Energy in Food and Agriculture” går i noen utviklingsland så mye som halvparten av maten som produseres, tapt etter innhøsting. Dette fordi energien som kreves til å bearbeide produktet er for dyr. Å bruke varmeenergi til å tørke matvarer, pasteurisere melk og sterilisere produkter kan være spesielt interessant for utviklingsland der bearbeiding av maten er viktig for mattrygghet. Tørking av mat kan forlenge lagringstiden for næringsrike produkter som fisk og grønnsaker og gjøre dem tilgjengelige hele året rundt. Jordvarme er også en god kilde til oppvarming av drivhus, plantejord og vann for fiskeoppdrett, i følge rapporten.

Til toppen