Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forsknings- og innovasjonsagenda for europeisk byutvikling lansert i Norges hus

Deltakelse i JPI Urban Europe – et europeisk forsknings- og innovasjonsprogram for byutvikling – skaper muligheter for norske byer.

Fungerende EU-ambassadør Ingrid Schulerud ønsket velkommen til Norges hus. Foto: Anders Sætra/EU-delegasjonen.


29. september ble JPI Urban Europes «Strategic Research and Innovation Agenda» lansert i Europaparlamentet og Norges hus. Urban Europe er et av EU-kommisjonens ti såkalte «joint programming initiatives» (JPI). Disse initiativene er drevet av medlemsstatene, med mål om å forene nasjonale ressurser for å løse felleseuropeiske samfunnsutfordringer. Fra og med lanseringen av Horisont 2020 støttes JPI-ene aktivt av EU.

JPI Urban Europe har som mål å skape attraktive og bærekraftige byer som er gode å bo i. Strategien som ble lansert 29. september legger føringer for aktivitetene under satsingen frem mot 2020.

Norske representanter

Avdelingsdirektør i Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Anne Beate Tangen, og seniorrådgiver i Norges forskningsråd, Jonas Enge, representerer Norge i Urban Europes styringskomité.  

Byspørsmål er høyt oppe på den politiske dagsorden også i Norge, og innovasjon og forskning på urbane spørsmål bidrar til å svare på kunnskapsbehovene. Det er viktig med en tverrfaglig tilnærming, noe JPI Urban Europe står for. Satsingens aktiviteter kompletterer det Norge gjør nasjonalt. Norske forsknings- og innovasjonsaktører har vist stor interesse for å søke om midler og delta i forskjellige aktiviteter under initiativet.

JPI Urban Europe er nyttig for å skaffe til veie gode data, metoder og løsninger som kan komme norske byer til gode. I tillegg fungerer det som en møteplass for forskjellige aktører innenfor feltet.

Viste frem fremtidens smarte byer.

Bærekraftige byer

Norges forskningsråd har igangsatt en satsing på forskning og innovasjon for attraktive og bærekraftige byer og tettsteder. Initiativet er fortsatt i en tidlig fase, men en første utlysning kalt IDELAB – «Byer som virker» er allerede i gang. Videre planlegges blant annet Forskningsrådets konferanse «Byer for vår tid – hva trenger vi å vite?» 20. januar 2016, og en utlysning av forsknings- og innovasjonsprosjekter med frist 25. mai 2016.

Les også: Norges forskningssamarbeid med EU

Til toppen