Justering av rettsgebyr

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Det forelås endringer i rettsgebyrloven som øker rettsgebyret til 1 025 kroner. Rettsgebyret er et grunngebyr for beregning av betaling for visse tjenester i offentlig virksomhet og har stått urørt siden 2006. Økningen tilsvarer utviklingen i konsumprisindeksen.

Det foreslås samtidig å senke multiplikatoren for utleggsbegjæringer, slik at økningen i gebyret blir mindre for disse.

– Det gjøres av hensyn til utsatte grupper, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (Frp).

Videre foreslås det reduksjon av multiplikatorer som vil medføre lavere gebyr enn i dag for domstolenes behandling av mortifikasjon og dødsboskifter.