Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Justeringer i pressestøtten til ESA

- I dag notifiserer vi justeringer i pressestøtten til ESA, og jeg håper at det blir mulig å få en rask avgjørelse i denne saken. Jeg har som mål at den plattformnøytrale omleggingen av pressestøtten skal tre i kraft fra 2014, sier kulturminister Thorhild Widvey.

- I dag notifiserer vi justeringer i pressestøtten til ESA, og jeg håper at det blir mulig å få en rask avgjørelse i denne saken. Jeg har som mål at den plattformnøytrale omleggingen av pressestøtten skal tre i kraft fra 2014, sier kulturminister Thorhild Widvey.

I notifikasjonen til EFTAs overvåkningsorgan (ESA) foreslås det at samlet tilskudd maksimalt kan utgjøre 40 prosent av driftskostnadene til den enkelte mottaker.

I ordningen som i dag notifiseres til ESA utgår støttetaket som begrenser tilskuddet til den enkelte mottaker til 40 mill. kroner per år. Videre beholdes dagens opplagsgrense for nummerèn- og alenemedier på 6000.  Departementet vil foreta en nærmere vurdering av støttetaket og opplagsgrensen i en egen stortingsmelding

- Spørsmålet om å endre opplagsgrensen fra 6000 til 4000, samt en eventuell innføring av et statisk støttetak på 40 millioner kroner vil ta vi ta opp i en egen melding med Stortinget i tråd med budsjettavtalen med Krf og Venstre. Disse to elementene er derfor ikke inkludert i ordningen som vi i dag notifiserer til ESA, sier kulturminister Thorhild Widvey.

Eventuelle endringer i tilskuddsordningen etter behandlingen i Stortinget vil tidligst bli gjennomført fra og med 2015.   

Til toppen