Justeringsoppgjøret 2010

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Justeringsoppgjøret mellom staten og hovedorganisasjonene er i havn.

Justeringsoppgjøret per 1. juli 2010 (PDF)