Justerte terskelverdier for offentlige anskaffelser

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet har fastsatt justerte terskelverdier for offentlige anskaffelser, som trer i kraft fra 1. juli 2012.

Det følger av EØS- og WTO-avtalens bestemmelser at avtalepartene skal justere sine terskelverdier hvert annet år. Dette er for å ta høyde for svingninger i valutakursene. At anskaffelsen overstiger terskelverdiene innebærer at den omfattes av EØS- og WTO-avtalens bestemmelser om offentlige anskaffelser, noe som blant annet betyr at anskaffelsen må lyses ut i hele EØS-området.

I tråd med tidligere praksis er de norske terskelverdiene avrundet nedover til nærmeste NOK 50 000. For bygge- og anleggsarbeider er terskelverdiene rundet ned til nærmeste NOK 500 000.

Her finner du oversikt over de justerte terskelverdiene. Som det fremgår av oversikten innebærer justeringene kun små endringer.

Den nasjonale terskelverdien på NOK 500 000 kroner blir stående.

Til toppen