Justis- og beredskapsminister Monica Mæland innkaller til pressekonferanse

Pressekonferansen foregår hos Forsvarsdepartementet i dag klokka 12.45.

For akkreditert presse er oppmøte senest klokken 12.30. Ta med gyldig pressekort og ID.

Sted: Glacisgt. 1 (Forsvardepartementets lokaler)
Tid: Torsdag 26. mars klokka 12.45
Oppmøte: 12.30 (akkreditering)

Nett-tv

Se pressekonferansen her:

Nett-tv Justis- og beredskapsminister Monica Mæland innkaller til pressekonferanse

Se sendingen her

Se sendingen her

Pressekontakt

Kommunikasjonsrådgiver Andreas Skjøld-Lorange, 48161227.

  

Flere omfattende tiltak er innført for å hindre spredning av korona-viruset i befolkningen.

Departementene og SMK har innført egne tiltak for å hindre spredning blant besøkende og ansatte. Vi har derfor et svært begrenset antall plasser til mediene. Ved stor pågang kan det bli aktuelt med poolordning for foto og video, og presse kan bli henvist til å følge pressekonferansen digitalt. Se Folkehelseinstituttets nettsider for mer informasjon om smittevern.

JD legger til rette for deling av video og bilder. Bilder til fri bruk publiseres på Flickr. Pressekonferansen filmes av Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS) og kan følges direkte på www.regjeringen.no. Der kan også videofilen lastes ned i etterkant. DSS distribuerer som vanlig publiseringspunkt til medier som vil sende pressekonferansen direkte.