Justis- og beredskapsministerens orientering 10. juli

Monica Mælands orientering på dagens pressekonferanse.

Kjære alle sammen, og god fredag

Det er jo slik, som alle vet, at vi i praksis stengte Norge ned 12. mars for å få kontroll over smittesituasjonen.

Det har vi fått, takket være en fantastisk dugnad fra alle i landet vårt.

Det er det som gjør at vi i dag kan åpner opp enda litt mer.

Så ser jeg ser at flere tar til orde for at vi må åpne enda mer, raskere.

Da er det viktig å minne om at viruset globalt fortsatt er i vekst, vi får og nye smittede hver dag i Norge, og for hver eneste åpning, enten det er knyttet til innreiserestriksjoner, reiseråd eller annen aktivitet, så øker risikoen for at flere blir smittet.

I USA har det det siste døgnet blitt registrert 65.000 nye tilfeller av koronasmittede.

I Tokyo ble det i går rapportert om 224 nye koronatilfeller, det høyeste antallet i løpet av ett døgn

Det er globalt over 12 millioner smittede og flere enn 500 000 døde

Smittesituasjonen kan altså blusse opp igjen, også i Norge, og derfor skal vi holde oss til planen om å åpne sammen, kontrollert og over tid.

**

Så er det slik at når vi åpner opp, så legger det samtidig et stort ansvar på hver og enkelt av oss for å hindre at smitten blusser opp, og at vi mister kontroll. Mange har ofret mye de siste månedene, det må ikke skje forgjeves.

Det betyr at en må ta forholdsregler, enten det er snakk om håndhygiene, lokal smittesituasjon, holde avstand og å unngå store forsamlinger.

**

Så til det alle venter på:

Fra 15. juli åpner regjeringen for at personer som er bosatt i land i EØS og Schengen-området med en tilfredsstillende smittesituasjon, det vi kaller grønne land, kan reise til Norge, og nordmenn kan reise dit.

Samtidig fjerner vi kravet om innreisekarantene for rereiser fra disse landene, og Utenriksdepartementet endrer sitt reiseråd i tråd med dette. Det skal næringsministeren si mer om.

For såkalte røde land så gjelder fortsatt karanteneplikten.

Som dere vil se på skjermen bak meg, så er dette kartet over «grønne» og «røde» land. FHI vil gå nærmere gjennom hvilke land og områder det er, og hvilke kriteriene som ligger til grunn for beslutningen.

Som dere ser er det mye grønt i Europa.

Men la meg da være være tydelig på to ting:

For det første så er vi ikke i en normalsituasjon og unntaket fra reiserådet er ikke en oppfordring til å reise. Når en reiser ut, så må en være klar over risikoen en da tar.

For det andre er det viktig å være oppmerksom på at et område som i dag er grønt, raskt kan bli rødt.

Det betyr at en kan risikere å reise til et land som går fra grønt til rødt i løpet av oppholdet, og som vil medføre reisekarantene når en kommer hjem.

Denne oversikten vil i utgangspunktet bli oppdatert hver 14. dag.

**

Så er det flere som er rammet av korona-situasjonen.

Vi ser blant annet at innreiserestriksjonene særlig har rammet familier og kjærester.

Derfor er det bra at vi nå kan gjøre ytterligere lempinger når det gjelder tredjelandsborgere, det vil si folk fra land utenfor EU/EØS.

Fra 15. juli åpner vi igjen for innreise for de med familie eller kjæreste i Norge.

Selvsagt under forutsetning at man oppfyller de vanlige vilkårene i utlendingsloven.

Det betyr at retten til innreise for utlendinger som skal flytte til Norge som følge av familieinnvandring gjeninnføres fullt ut.

Om en kommer fra et visumfritt land, så kan en nå igjen få anledning til å reise til Norge for å søke om oppholdstillatelse fra Norge.

Om en kommer fra et visumpliktig land, kan en nå få innreisevisum for å oppholde seg i Norge i påvente av søknadsbehandlingen, etter utlendingslovens alminnelige regler.

Når jeg her sier familiemedlemmer, så mener jeg ektefelle/partner/samboer, foreldre og barn under 21 år, samt stefamilie.

Vi åpner også for familiebesøk fra nær familie ved at innreiserestriksjonene for besøkende tredjelandsborgere med familiemedlemmer i Norge oppheves.

Og i tillegg til familie, åpner vi altså for innreise for kjærester.

Det stilles krav til at partene har møtt hverandre fysisk, og at forholdet har hatt en varighet på minst ni måneder.

Personen som bor i Norge må legge fram en egenerklæring som kjæresten må fremvise ved ankomst til Norge, hvor det bekreftes at de to kravene er oppfylt.

For alle disse gruppene gjelder det at de må i karantene og dokumentere hvor dette skal skje.

**

La meg avslutte med å gjenta at hver enkelt av oss har et stort ansvar, enten vi befinner oss hjemme eller ute, og at det er den jobben hver og enkelt av oss gjør i hverdagen som vil avgjøre hvorvidt vi fortsatt greier å egrense smitten og ha kontroll på situasjonen. Og med det, så gir jeg ordet til næringsminister Iselin Nybø.