Justis- og beredskapsministerens orientering 13. mai

Monica Mælands orientering på dagens pressekonferanse.

Kjære alle sammen,

Riktig god onsdag.

Forrige torsdag varslet vi at sesongarbeidere i landbruket fra tredjeland og en utvidet gruppe EØS-borgere ville få adgang til å reise inn i Norge.

Forskriften kom på plass i går.

Det vil si at en gruppe familiemedlemmer til EØS-borgere som bor eller arbeider i Norge, og EØS-borgere som er familiemedlemmer til norske borgere, nå kan reise til Norge.

Dette vil blant annet omfatte ektefelle, samboer, forlovende, barn og stebarn som er under 21 år eller som forsørges av EØS-borgeren, og foreldre som forsørges av EØS-borgeren.

Mer informasjon om dette finnes på korona-nettsidene på regjeringen.no

Så er det slik at fordi vi ikke er kvitt viruset enda, så gjelder det fortsatt 10 dager karantene for de som kommer til Norge.

Mange lurer på hvordan dette blir fremover, og det vil avhenge av både situasjonen i Norge og EU.

Vi vurderer både bortvisningsforskrift og karantenereglene løpende.

Vi skal selvsagt ikke har disse reglene lengre enn nødvendig.

**

De økonomiske pakkene er basert på tillit – som de fleste forholder seg lojalt til.

Jeg har tidligere sagt at dugnadsprofitørene ikke skal slippe unna.

Kriminaliteten skal avdekkes, etterforskes og straffes.

Derfor har politiet mangedoblet antallet ansatte som vanligvis jobber med arbeidslivskriminalitet.

De har en målrettet innsats mot hvordan permitterings-, dagpenge- og kompensasjonsordningene blir håndtert og eventuelt misbrukt.

Det er et høyt aktivitetsnivå med både kontroller, etterretning og etterforsking.

Allerede samme uke som denne satsingen startet, stengte politiet fire steder som har mottatt støtte, men som ikke har registrert seg i mva. registeret og dermed tilbakeholder avgifter de er forpliktet til å betale.

Siden har ytterligere fire bedrifter blitt stengt, og Politiet har informasjon som tilsier at flere vil kunne bli stengt i tiden fremover.

Straffeloven gjelder også for kompensasjonsordningen, og her følger Skatteetaten opp. Cirka 320 foretak som har mottatt tilskudd fra kompensasjonsordningen, har fått beskjed om at de må betale tilbake pengene. Per nå utgjør kravene om tilbakebetaling i overkant av seks millioner kroner totalt.

Alle stiller opp i en nasjonal dugnad for at vi så raskt som mulig skal ut av krisen.

Da vil vi ikke ha aktører som utnytter reglene til egen vinning.

**

Og med det gir jeg ordet til helseministeren.