Justis- og beredskapsministerens orientering 18. mai

Monica Mælands orientering på dagens pressekonferanse.

Kjære alle sammen!

God mandag, jeg håper dere har hatt en fin 17. mai-feiring, jeg nøt en fridag i Bergen med buekorps og godt selskap.

**

På fredag kom vi med nyheter om ferie- og fritidsreiser for tiden fremover, og la meg derfor gjenta de tre viktige datoene i tiden som kommer:

Frem mot 1. juni vil vi vurdere om og hvordan vi kan åpne for arbeidsreiser fra landene i Norden.

Frem mot 15. juni vil vi vurdere om og hvordan vi kan åpne for fritidsreiser fra landene i Norden.

Frem mot 20. juli vil vi vurdere om og hvordan vi kan åpne for fritidsreiser fra enkelte europeiske nærliggende land.

Ved en slik åpning vil dagens karanteneplikt, hvor en må være i reisekarantene i ti dager, erstattes av egenovervåking og testing, i tråd med anbefalingen fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet.

Vi vil også legge vekt på gjensidighet i vurderingen, slik at de som bor i Norge også kan reise til de andre nordiske landene.

**

La meg så si noe om kompensasjonsordningen for søknader for april måned, som åpnet på fredag.

I denne runden har regjeringen gjort noen endringer for at enda flere skal få støtte og for at ordningen skal treffe bedre. Disse er:

  • Egenandelen halveres fra 10 000 til 5 000 for at flere små bedrifter kan få kompensasjon.
  • Bedrifter kan få motta gaver for inntil 3 000 kroner per måned uten at det skal inkluderes i omsetningen, slik at kronerulling osv. ikke skal redusere kompensasjonen.
  • I tillegg inkluderes dyrefôr og lønn for stell av dyr for bedrifter som driver tjenesteytende virksomhet der levende dyr er en del av tjenesten.

Sesongbedrifter vil få en egen beregningsmodell for kompensasjon fra mai, og vil få etterbetalt den ekstra kompensasjonen de skulle hatt for mars og april når de søker i mai.

Regjeringen vurderer nå om det er behov for at ordningen skal forlenges eller om den eventuelt skal erstattes av ordninger som i større grad har insentiver til arbeid og aktivitet.

De siste dagene har noen selskaper hatt reaksjoner på at de må levere revisorattest for å få tildelt kompensasjon.

Regjeringen har hele tiden vært tydelige på at Skatteetaten kan kreve attest fra revisor for å dokumentere at tallene som oppgis i søknaden er riktige.

Skatteetaten er i dialog med Revisorforeningen og Regnskap Norge om retningslinjer for hvordan disse attestene skal se ut.

**

La meg avslutte med å si litt om forslaget til ny midlertidig lov om innreiserestriksjoner, som vi har fremmet i dag.

Reglene er i dag hjemlet i smittevernloven. Vi mener det er mer korrekt å hjemle reglene i en midlertidig særlov.

Det legges ikke opp til vesentlige endringer av innholdet i de reglene som nå sendes på høring.

Fordi loven skal være midlertidig, må den ha en sluttdato.

Regjeringen foreslår at loven skal gjelde frem til 1. januar 2021.

Det betyr ikke nødvendigvis at dagens regler skal vare ut året.

Vi ønsker en gradvis og kontrollert oppmykning, men må følge situasjonen nøye.

Det kan bety oppmykinger, men vi kan heller ikke utelukke at det vil bli behov for nye innstramminger.

**

Og med det gir jeg ordet til helse- og omsorgsministeren.