Justis- og beredskapsministerens orientering 17. juni

Monica Mælands orientering på dagens pressekonferanse.

Kjære alle og god onsdag!

I forrige uke åpnet vi for flere fritidsreiser mellom Norge og de nordiske landene, med unntak for Sverige.

Det gjør at mange lurer på hvordan dette påvirker ferien og hvordan norske myndigheter vil håndheve de reiserestriksjonene som fremdeles gjelder.

Vi får mange spørsmål og mange synspunkter.

Det siste er helt forståelig, men vi er opptatt av fortsatt å ha kontroll på smitten som alle har jobbet så utrolig godt med å få.

**

Først litt om reglene for å kunne reise til Norge:

Alle regioner i Finland, Island, Grønland, Færøyene og Danmark oppfyller i dag de norske kriteriene.

Store områder i Sverige oppfyller ikke disse kriteriene, og her vil det fortsatt være karantenekrav og begrensninger i adgangen til innreise til Norge.

Per nå er det Gotland i Sverige som oppfyller de norske kriteriene.

Så har Justis- og beredskapsdepartementer laget regler som begrenser utlendingers adgang til Norge.

Utlendinger som kommer til Norge må kunne sannsynliggjøre at de ikke er omfattet av innreiserestriksjonene.

De som ikke oppfyller kravene, vil bli bortvist.

Vi har indre grensekontroll, det betyr at politiet kan bortvise utlendinger både på grensen og inne i landet hvis det skulle være nødvendig.

Foreløpig har vi ikke åpnet for land utenfor Norden, så fremt ikke personene det gjelder er omfattet av unntak, f.eks. knyttet til jobb eller bolig.

Vi har valgt en kontrollert åpning og foreløpig ser det ut som en god strategi, målt i smittetall.

**

Så vil jeg gjerne si noe om hvor en kan henvende seg for å få informasjon om reiser, restriksjoner og karantene.

Det kan være nyttig både for publikum og journalister.

Ved spørsmål om karanteneregelverk, løpende reiseinformasjon om hvilke regioner i Norden man reise til og fra, finner en informasjon på Helsenorge.no og regjeringen.no.

Ved spørsmål om innreise til Norge knyttet til familiebesøk, hvem som har rett til innreise etter å ha fått innvilget oppholdstillatelse eller reglene i bortvisningsregelverket, så er det mer informasjon på UDI.no.

Ved spørsmål om hvordan politiet håndterer innreiserestriksjonene og selve grensekontrollen, må en kontakte politiet.

**

Vi har altså foreløpig sagt at Finland, Island, Grønland, Færøyene og Danmark er ok, men at vi foreløpig ikke kan åpne for Sverige utover Gotland foreløpig.

Alle har et ansvar for å holde seg oppdatert på situasjonen.

FHI publiserer en oversikt som viser land og regioner som ikke tilfredsstiller smittekriteriene.

Den vil bli oppdatert minst hver 14. dag.

Oversikten publiseres på FHIs nettsider og regjeringen.no.

Før jeg gir ordet til helseministeren, la meg minne om det alle vet, men ikke lenger alle gjør:

  • Vi må fortsatt holde avstand
  • Vi må vaske hendene våre ofte og grundig og hoste i albuekroken
  • Og vi må unngå store folkemengder