Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Justis- og beredskapsministerens orientering 20. mai

Monica Mælands orientering på dagens pressekonferanse.

Kjære alle sammen!

God onsdag.

Det er tøffe tider i arbeidsmarkedet, men det er bra at vi ser forsiktige tegn til bedring.

I går var det 372.500 personer registrert som arbeidssøkere hos NAV. Det er mer enn 17.000 færre enn for en uke siden.

Svært mange har fått penger fra NAV allerede.

Samtidig vet vi at det fremdeles er mange som venter.

Folk har huslån å betjene og regninger som skal betales.

Min og regjeringens beskjed til dere er: Pengene kommer – vi vet at dere venter.

Ordningen med lønnskompensasjon for alle permitterte i 18 dager ble vedtatt i mars og skulle kommet nå i mai.

Arbeids- og sosialministeren varslet i går at denne er ventet i første halvdel av juni.

Det er tre måneders utviklingstid for en ordning som normalt ville tatt flere år å lage.

Dersom arbeidsgiverne gjør jobben sin og melder inn inntektsopplysninger for sine ansatte, vil pengene da være på konto i løpet av noen få dager når ordningen er klar.

**

Stortinget har vedtatt en rekke ordninger, de fleste av disse er på plass.

Nye regler for lærlinger som gjør at mange nå får noe å leve av, høyere satser for dagpenger, nye regler for sykmeldte, utvidede regler for foreldre som måtte være hjemme med barn i koronastengte skoler, ny kompensasjonsordning for frilansere og selvstendige som ellers ville stått på bar bakke.

Dette på toppen av 450.000 søknader om dagpenger som behandles én og én av en saksbehandler.

Alt dette har krevd en voldsom innsats fra de ansatte i Nav.

De har jobbet fra kjøkkenbordene sine for å utvikle nye løsninger for å doble antall dager med omsorgspenger, for at alle som venter skal få dagpenger eller forskudd på dagpenger, sosialhjelp eller rett og slett svar på ting de lurer på.

Køen har likevel vært så stor at folk må vente.

La meg derfor varmt takke de ansatte i Nav for alt som er på plass, samtidig som jeg selvsagt har stor medfølelse for alle de som fortsatt venter.

Dere har vært tålmodige.

**

Så vet jeg at noen er usikre på hvilken konsekvens regjeringens reiseråd og koronatiltak får for dem.

Det er forståelig i en tid hvor blant annet mulighetene til å se nære og kjære har blitt begrenset, enten det er snakk om ektefeller i USA eller kjærester i andre land.

Det er sårt og vanskelig, og vi håper at situasjonen snart gjør det mulig å åpne grensene igjen.

**

Så vil jeg gjerne presisere noe som nok har blitt til dels litt misforstått.

Mandag 18. mai sendte Justis- og beredskapsdepartementet en midlertidig lov om innreiserestriksjoner på høring.

Forslaget innebærer ikke en innstramming av reglene og rådene fra 15. mai.

Fordi dette er en ekstraordinær situasjon, trenger vi midlertidige lover for å ha hjemler for å håndtere situasjonen.

Lovforslaget handler om å gi et bedre hjemmelsgrunnlag for den forskriften som regulerer innreise til Norge.

Reglene er altså i det store og hele de samme som de har vært.

Det er slettes ikke sikkert at det er behov for innreiserestriksjoner til Norge helt frem til 1. januar 2021.

Dette lovforslaget gir imidlertid rom for at enkelte av restriksjonene kan fastholdes så lenge dersom det faktisk viser seg nødvendig.

Selv om vi styrer mot lysere tider, må vi være forberedt på at situasjonen kan forverre seg.

Det er mitt ansvar som beredskapsminister.

**

Og med det, gir jeg ordet til helseministeren.