Justis- og beredskapsministerens orientering 31. mars

Monica Mælands orientering på dagens pressekonferanse.

Kjære alle,

Det er bra at vi kan glede oss over gode nyheter i disse dager.

Jeg skal ta en kort gjennomgang av dagens situasjon som jeg pleier.

I forbindelse med koronakrisen, besluttet vi mange og inngripende tiltak.

Vi besluttet blant annet at utlendinger som ikke hadde jobb eller bosted i Norge, ikke får komme hit nå.

Så har vi den siste tiden gjort noen endringer for å sikre at vi møter krisen best mulig.

Det handler om å begrense smitte, sykehusinnleggelser og dødsfall, samtidig som vi holder alle de hjulene som fortsatt kan rulle, i gang.

Derfor åpnet vi i går for at enkelte grupper skal få unntak fra bortvisningsreglene.

Det gjelder særlig næringer som er avhengige av utenlandsk ekspertise.

Når vi nå har hundretusenvis av arbeidsledige nordmenn, skal vi selvsagt prioritere å skaffe dem arbeid og utdanning først.

Men samtidig er det ikke fornuftig å nekte landbruk, skogbruk, fisk eller oljenæringen å få tilgang til kritisk og nødvendig kompetanse.

Selvsagt så lenge de går 14 dager i karantene og er friske ellers.

I går ble reglene endret for noen grupper, og regjeringen følger nøye med på utviklingen og er klare for å gjøre nye endringer ved behov.

**

I går kunne vi høre at sykehus undersøker langt færre barn utsatt for vold og overgrep etter at skolene og barnehagene stengte.

Det blir vanskeligere å følge opp disse barna når lærerne og andre ikke møter elevene sine fysisk hver dag.

I disse dager er det derfor ekstra viktig at vi alle følger med og sier fra dersom man oppdager noen som ikke har det bra.

Læreren er for mange barn den eneste trygge personen de har i livet sitt.

Jeg vet at mange lærere og barnehageansatte tar ringerunder til barn og foreldre. Det er kjempebra.

Til resten av oss er det viktig å huske at vi må si fra til barnevern eller politiet om vi ser eller hører noe.

Å beskytte barna våre er en av våre viktigste oppgaver – også i denne situasjonen!

**

I påsken pleier mange studenter å reise hjem fra det stedet de studerer.

Flere lurer på om det er mulig også i år.

Det er fortsatt slik at unødvendige fritidsreiser bør unngås.

Men å reise hjem er ikke unødvendig.

Så om en er frisk og familien er frisk, så kan en reise hjem.

Da er det viktig å reise på en måte som gjør at du kan holde avstand til andre, og ellers følge rådene med hyppig og grundig håndvask.

**

På Stortinget har de fleste partiene i dag blitt enige om en ny krisepakke.

Det er mange nyheter som berører flere grupper.

Jeg vil si meg enig med Finanskomiteens leder, Mudassar Kapur, som i dag uttalte at «Noe av det fineste med norsk politikk er at vi står sammen i kriser. Vi har nok en gang blitt enige om en rekke tiltak som kan bidra til å redde arbeidsplasser».

Det er viktig å huske at det er dette det handler om.

Når vi kommer oss ut av krisen, skal vi stå på beina så raskt som mulig.

Det har vært lange forhandlinger, og alle detaljer er ikke ferdige, men mer informasjon vil du finne på regjeringens koronasider så raskt det er klart.