Justis- og beredskapsministerens orientering 1. april

Monica Mælands orientering på dagens pressekonferanse.

Kjære alle sammen, god onsdag!

**

Det er stor pågang fra folk som ønsker informasjon.

Det skjønner jeg godt.

NRK har blant annet fått inn over 15 000 spørsmål med alt fra om det er trygt å bestille take-away til hva som skjer med russetiden.

Noen spørsmål finnes det klare svar på, andre er det vanskeligere.

Vi står overfor krevende dilemmaer der en hele tiden må veie ulike hensyn mot hverandre.

Og så dukker det stadig opp nye spørsmål.

Å føle seg usikker og utrygg i denne situasjonen er bare menneskelig.

Jeg kan love er at regjeringen og øvrige myndigheter nå jobber på spreng på å finne de gode svarene på de viktigste spørsmålene dere har.

Det er derfor vi har disse daglige pressekonferansene og avholder spørretimer der folk kan stille regjeringen spørsmål.

Vi legger også ut all viktig informasjon på egne koronasider på regjeringen.no i tillegg til informasjonen på Folkehelseinstituttets nettsider.

**

**

De inngripende tiltakene vi har innført for å bekjempe viruset, har flere negative konsekvenser.

Og som vi har sett tidligere, så er ikke alltid lovverket vårt tilpasset den situasjonen vi står i.

Det gjelder også for brannvesenet.

Det norske brannvesenet er nemlig basert på en kombinasjon av heltids- og deltidsansatte.

Over to tredjedeler av de cirka 12 000 ansatte er deltidsansatte.

Som følge av Korona-situasjonen er mange av dem nå permitterte fra deres hovedjobb, og som dermed skal motta dagpenger fra NAV.

Når deltidsansettelsen i Brannvesenet tas inn i NAV-systemet, fører det til at enkelte får en reduksjon i dagpengenivået.

La meg da derfor forsikre om at dette er noe vi jobber med, og vil forsøke å løse så raskt det lar seg gjøre

**

En sen påske gjør at mange bruker ferien på fjorden.

Særlig på Sørlandet er det å pusse båt og å få båten på vannet en viktig del av påsken.

Og jeg har fått med meg at flere lurer på hvordan korona-situasjonen påvirker årets båtslipp.

La meg være tydelig: Så lenge du er frisk, er det bra å være på fjorden.

Og Redningsselskapet, som gjør en fantastisk jobb, er klare til å bistå.

De melder i dag at de som vanlig har god beredskap, men at de i likhet med alle andre er sårbare.

Også redningstjenesten blir rammet av sykdom og smitte.

Så det er viktig å ta nødvendige forholdsregler:

  • Sørg for at motoren din er videlikeholdt slik at du ikke må taues til land
  • Ikke dra ut på de lengste turene
  • Ha nok drivstoff
  • Bruk redningsvest
  • Og sjekk vær og vind før du reiser

**

Jeg har jevnlig møte med alle Fylkesmennene våre, for å høre hvordan det står til rundt omkring i landet.

Basert på dagens møte, så gjøres det veldig mye godt arbeid både og fylkesmennene, i fylkeskommunene og i kommunene våre.

La meg særlig hilse alle de som står i førstelinjen for å hjelpe sårbare barn og familier, alle de ansatte i barnevernstjenesten som jobber for fullt.

Vi har som samfunn de siste ukene vist at vi kan radikalt endre hverdagen vår for å møte den trusselen som koronaviruset er.

Det er imponerende.

Men selv om det kan se ut til at tiltakene vi har iverksatt fungerer, så er det på ingen måte slik at vi er ferdig.

Som statsministeren sa i går, vil vi alle måtte påregne smitteverntiltak i lang tid enda, selv om innholdet kan bli endret noe.

Men akkurat nå er tiden ikke inne for å utfordre de reglene vi akkurat har rukket å bli vant til.

Så hold avstand til hverandre,

Vask hendene grundig,

Unngå steder der mange oppholder seg.

Så skal vi komme gjennom dette sammen.

Og med det, gir jeg ordet til forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.