Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Justis- og beredskapsministerens orientering om koronasituasjonen 17. mars

Monica Mælands orientering på digital pressekonferanse tirsdag 17. mars.

Kjære alle!

Velkommen til dagens pressebrief.

Fra i dag av vil helseminister Bent Høie og jeg holde felles orienteringer med pressen klokken 16.00, slik at vi unngår for mange pressekonferanser.

Bent sier at det er greit at vi ikke møtes altfor ofte.

Fra torsdag av vil jeg stå to meter ved siden av Bent, men foreløpig er jeg med herfra, siden jeg er i karantene.

---

Vi har gått gjennom noen dager med mange nye regler å forholde seg til.

Derfor er det nå lansert en side på regjeringen.no som viser frem de over 70 ulike tiltakene, fordelt på tema.

Det kan være et nyttig sted for å finne hvilke regler som gjelder på ulike områder.

**

I dag er det også innført strengere regler for de som kommer fra Sverige og Finland.

Nå må også de i karantene, med mindre de bor og jobber langs grensen.

Rapportene fra grenseoverganger og flyplasser tilsier at folk har fått med seg de nye reglene, og det er bra.

---

Vi settes nå på store prøver, og jeg har lyst til å trekke frem noen grupper som fortjener honnør.

Politi, Toll, Heimevern, Sivilforsvar og andre som har tatt utfordringen på strak arm.

Som møter fortvilte nordmenn på flyplasser og grensepasseringer, og som hjelper folk med å forstå reglene.

Det er mange andre som kunne blitt nevnt, Bent kommer til noe av dette etterpå.

---

Det er mange spørsmål som dukker opp, og vi har ikke nødvendigvis svar på alt.

Veien må bli litt til mens vi går.

Så forstår jeg at veldig mange har en hverdag som nå er preget av usikkerhet og bekymring.

For om man mister jobben, og hvilke rettigheter man har.

Derfor er den økonomiske pakken partiene på Stortinget ble enige om i går, veldig viktig.

For vanlige arbeidstakere, vil det være slik at de får full lønn de 20 første dagene under permittering, opptil 6G.

For frilansere og selvstendig næringsdrivende, så vil de få 80 prosent av gjennomsnittet av de siste tre års inntekter, også opp til 6G.

Denne gruppen får også rett på sykepenger fra dag tre, og omsorgspenger fra dag fire.

Det finnes mye mer informasjon om disse tingene på Nav sine hjemmesider.

---

I går offentliggjorde regjeringen en første versjon av en liste over det vi kaller for samfunnskritiske funksjoner.

De fleste av oss synes vi har en viktig jobb, men mennesker i samfunnet vårt har en så viktig funksjon at vi også i en situasjon hvor vi har stengt barnehager, skoler og andre utdanningsinstitusjoner, at vi må tilby denne gruppen barnehage og skole for barna.

Så forstår jeg at det er mye usikkerhet knyttet til hvem som skal stå på en sånn liste.

Noe er helt innlysende: Helsepersonell, renholdspersonale på sykehjem og politi er eksempler på dette.

Til andre vil jeg si at dette ikke er en uttømmende liste, og det kommer til å komme endringer.

Det vil være aktuelt både å innskrenke og utvide adgangen til skole-/barnehageplass.

Det viktigste nå har vært å få listen ut, så vil vi fortløpende vurdere endringer som kan gjøre den enda bedre.

---

Kommunepolitikerne over hele landet er nå opptatt av å beskytte innbyggerne, og det er fattet ulike lokale vedtak.

Det kan være veldig bra.

Men noen av disse tiltakene får noen uheldige konsekvenser: Vi kan for eksempel ikke ha en situasjon der kritisk vedlikehold stanses fordi en person er bosatt i én kommune og ikke får slippe inn i en annen.

Vi trenger at hjulene i samfunnet vårt går rundt, og vi skal på et tidspunkt tilbake til en normalsituasjon.

Og da trenger vi folk på jobb.

Det er viktig at kommunepolitikere ikke lager regler som forhindrer at folk kan bo og jobbe på tvers av kommunegrensene.

---

Jeg har i dag snakket med barneombudet vårt, Inga Bejer Engh.

Det er viktig å huske at når skoler og barnehager er stengt, finnes det barn som får en vondere hverdag.

Barn som opplever fysisk eller psykisk vold i hjemmet, eller annen omsorgssvikt. 

Alle vi voksenpersoner må følge litt med.

Og alle kommuner skal ha en plan for et godt samarbeid mellom barnehage, skole og barnevern.

Taushetsplikten er ikke til hinder for at barn som har det ekstra vanskelig, får den hjelpen de trenger.

Det er kommunenes ansvar.

---

Selv om skolene er stengt, så er lærerne på jobb. Og jeg vet at mange av dem er frustrerte fordi de gjerne skulle gjort enda mer.

Først må jeg si: Tusen takk for den jobben dere gjør.

Jeg vet at mange lærere jobber veldig godt og er jevnlig i kontakt med elevene sine.

For noen barn er læreren den eneste trygge voksenpersonen de har i sin nærhet.

Derfor er det viktig at alle lærere har kontakt med elevene sine.

Barna skal ha trygghet for at vi skal stille opp.

---

Så er det sånn at selv om vi har fått mange nye lover og regler, så er ikke jobben gjort enda.

Vi skal fortsatt ha et mangfoldig næringsliv etter at dette er over.

Da er det viktig at vi fortsetter å snakke godt både med partene i arbeidslivet og partiene på Stortinget for å finne gode løsninger.

Det gjør vi, og eventuelle nye forslag, vil bli presentert når det er grunnlag for det.

---

Alt vi gjør nå handler om å ta vare på de som rammes av den situasjonen vi er i.

Og da er det også viktig å huske at folk gjør så godt de kan.

Myndighetene gjør så godt de kan for å ta vare på folk.

Og de aller fleste gjør så godt de kan for å følge de reglene myndighetene lager.

Det gjelder fortsatt at vi må være tålmodige med hverandre.

Det er ingen grunn til å være ufin med folk som vi føler ikke har fått med seg reglene. 

Vi må være litt raus med folk rundt oss, og heller informere om hvordan reglene kan følges på en god måte.

---

Nå overlater jeg ordet til helseminister Bent Høie, som kommer til å si mer om status i helse-Norge, også vil vi være tilbake på samme tidspunkt i morgen.

Til toppen