Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Justis- og beredskapsministerens orientering om koronasituasjonen 19. mars

Monica Mælands orientering på pressekonferanse torsdag 19. mars.

Kjære alle sammen

Det er idag en uke siden de mest inngripende tiltakene siden annen verdenskrig ble innført her i landet.

Livet er snudd på hodet for oss alle.

Alle sammen lytter og gjør endringer for å tilpasse oss denne ekstraordinære situasjonen.

Det er veldig bra.

Og utrolig viktig hvis vi skal begrense at viruset sprer seg.

---

Så langt har vi unngått mange sykehusinnleggelser.

Men det kommer til å endre seg. Flere vil havne på sykehus.

Dessverre vil flere liv gå tapt.

Og derfor er det så utrolig viktig at vi fortsetter å lytte til myndighetene.

Ha hjemmekontor om du kan.

Unngå nærkontakt med andre. Hold avstand. Vask hendene.

Vi begynner etter hvert å bli godt kjent med disse reglene, men vi må ikke bli slepphendte og slutte å bry oss.

Så selv om en er frisk og ikke kjenner på noen symptomer: Følg rådene fra myndighetene. Om ikke for deg selv, så for menneskene rundt deg og de som er i risikosonen.

---

I går fremmet regjeringen en ny og midlertidig hvor Stortinget gir regjeringen en fullmakt innenfor tydelige grenser.

Loven skal sørge for at folk og bedrifter kan gjøre det de skal når vi nå står midt oppi en ekstraordinær og uoversiktlig hverdag.

Det dukker hele tiden opp nye problemstillinger som følge av krisen – og det haster med å finne gode løsninger.

Mange av de reglene vi vanligvis forholder oss til, klarer vi ikke nå å følge.

Det kan være alt fra tidsfrister på NAV-søknader og møteregler for generalforsamlinger – til å sørge for at vi har domstoler, barnevern og en velferd som vil fortsette å fungere.  

At lovforslaget blir møtt med skepsis og bekymring forstår jeg godt. Det er sunne og demokratiske reflekser.

Terskelen for å gi en regjering fullmakter er høy i Norge – og det skal den også være.

Men nå er det slik at vi står i en helt unik krise.

Og ingen av oss vet hva utfallet vil bli.

Dette er derfor en helt nødvendig løsning.

Lovforslaget har blitt til i samarbeid med partiene på Stortinget, som er enige i at spesielle omstendigheter krever spesielle tiltak.

La meg understreke at loven ikke er blankofullmakt til regjeringen. Det er en fullmakt fra Stortinget til å raskt å sette i gang fornuftige og nødvendige tiltak i en begrenset periode.

Så er det sånn at Stortinget fortsatt har siste ord:

  • En tredel av Stortinget kan stoppe ethvert vedtak regjeringen kommer med
  • Loven vil automatisk bli opphevet etter seks måneder
  • Loven kan selvsagt ikke bryte verken Grunnloven eller menneskerettighetene. 
  • Forskriftene må være nødvendige, og tiltakene må ikke være uforholdsmessige.

Stortinget har i dag besluttet at saken skal debatteres åpent i Stortinget på lørdag, med Jonas Gahr Støre som saksordfører.

---

Så er det sånn at verden må gå videre, også nå.

Denne våren skal nesten 50.000 elever bli ferdig med 13 års skolegang. Minst 27.000 studenter skal være ferdig med bacheloren sin og minst 11.000 studenter med mastergraden sin.

Jeg forstår godt at mange er bekymret for eksamen og vitnemål.

Derfor jobber nå kunnskapsminister Guri Melby og høyere utdanningsminister Henrik Asheim sammen med utdanningssektoren for å finne gode løsninger.

Eksamen kommer bli annerledes. Smittefare gjør at det blir vanskelig å avholde eksamen i store gymsaler.

Derfor må vi kanskje ha flere hjemmeeksamener i høyere utdanning.

Muntlig eksamen kan gjennomføres, men kanskje over Skype eller tilsvarende.

---

Det jobbes også med eksamen og fagprøver for elever og lærlinger.

Kanskje blir vi nødt til å avlyse eksamen på de lavere trinnene, men da skal vi sørge for at ungdomsskole- og videregåendeelever likevel får gyldig vitnemål.

---

Praksis blir litt annerledes.

Studentene må likevel få den kompetansen arbeidslivet trenger.

Derfor er reglene endret slik at universitetene og høyskolene har større fleksibilitet når de skal organisere praksis på en annerledes, men god måte for sine studenter.

Kunnskapsministeren og ministeren for høyere utdanning jobber på spreng for at hver enkelt student ikke skal miste dyrebar tid og at flest mulig skal ha full progresjon.

---

Mange studenter er avhengige av deltidsjobben sin og er nå er i en økonomisk vanskelig situasjon. Samtidig er kapasiteten hos NAV svært presset.

Derfor er det det veldig bra at Stortinget i dag bestemte at studentene skal sluses inn dørene hos Lånekassen og ikke NAV.

Studentene må enda være litt tålmodige, men jeg vet at Henrik allerede ser på løsninger for studentene sammen med Lånekassen.

---

Og så vil jeg rette en stor takk til menneskene i Heimevernet og Sivilforsvaret. Dere er sivile til daglig og har andre jobber. Likevel har dere på svært kort varsel trukket i uniform og stilt opp der det har vært behov. Heimevernet og Sivilforsvaret er i aktivitet en rekke steder, og flere vil det bli. Takk til dere – og ikke minst til familiene deres, som er med på å ta sin del av børen.  

---

Som statsministeren pekte på i går, så er det noe spesielt med Norge.

Tilliten vi har til hverandre er kraftigere enn noe våpen og mer verdifullt enn noe oljefond.

Og regjeringens løfte til befolkningen er at vi skal ikke ta den tilliten for gitt.

---

Når så store deler av samfunnet vårt blir endret nesten over natten, er det ekstra viktig å få ut informasjon til alle.

Jeg er svært glad for at så mange bruker informasjonen som legges ut på Regjeringen.no.

Det jobbes iherdig med å sikre god tilgjengelighet slik at dere kan få gode og forståelige svar og råd i den situasjonen vi nå står i.

Jeg vil også oppfordre dere til å følge med kommunenes nettsider. De vil ofte ha mer oppdatert informasjon om det som er nærmest deg, enten det er åpningstider, lokale regler og anbefalinger.

Til toppen