Justis- og beredskapsministerens orientering om koronasituasjonen 23. mars

Monica Mælands orientering på pressekonferanse mandag 23. mars.

Kjære alle,

Håper dere har hatt en så fin helg som det har vært mulig i den vanskelige situasjonen som vi er i.

Vanligvis er jeg så heldig at jeg får reise hjem til i Bergen i helgene, men det begynner å bli en stund siden nå.

---

I regjering jobber alle statsrådene med konsekvensene av koronaviruset innenfor sine fagfelt.

I tillegg til helseministeren er derfor også Mat- og landbruksminister Olaug Bollestad med, for å informere litt om det pågående arbeidet i landbruket, nå som våronna nærmer seg og vi vet at mange i landbruket er bekymret for hvordan dette vil bli nå.

De neste dagene vil også andre statsråder være med for å informere om arbeidet på sine områder.

Fordi vår jobb nå er å holde alle så godt informert som mulig.

---

Det er jo sånn at jo lenger denne krisen varer, jo større vil de økonomiske konsekvensene være. Både for landet og for hver og en av oss.

Da er det forståelig at noen stiller spørsmål ved hvorvidt tiltakene vi har innført er nødvendige.

Til det er det bare å si at tiden er ikke ennå inne for å trekke konklusjoner.

Vi må fortsette å vise tålmodighet og ha is i magen.

Vi må stole på at tiltakene våre er riktige. Slik at vi unngår for mange sykehusinnleggelser og dødsfall.

Det er fortsatt det dette handler om: Redusere smitteomfanget og unngå dødsfall.

Så selv om en kan lure på om det er verdt det, alle de tiltakene som er innført, så er det viktig at vi fortsatt står sammen om denne nasjonale dugnaden, og følger rådene fra helsemyndighetene for å begrense smitte. Det handler om:

  • Å holde avstand
  • Å respektere de nasjonale karantenereglene
  • Har du fått påvist korona, hold deg isolert.
  • Og til sist, men fortsatt veldig, veldig viktig: Vask hendene

---

De siste dagene har det vært en diskusjon om behovet for egne lokale karanteneregler.

Noen har også forsøkt å gjøre dette til en konflikt mellom Nord-Norge og resten av landet.

Det synes vi skal holde oss for gode til.

Jeg har full respekt for at lokalpolitikere fatter vedtak for å beskytte egne innbyggere.

Det er bra at politikerne lokalt har prioritert dette.

Mitt poeng har vært – og er fortsatt – at vi hele tiden må vurdere om de tiltakene vi har fattet er til det beste for samfunnet.

Og når vi ser at næringslivet, både fra arbeidsgiver- og arbeidstakersiden, opplever problemer på grunn av lokale karanteneregler, så har vi et felles problem.

Det må vi forsøke å løse. Det er ikke bra for Norge hvis verftsindustrien i Møre og Romsdal går over ende.

Eller hvis viktige hjørnesteinsbedrifter i Nord som nå kunne overlevd, ikke gjør det.

Eller at landbruket i hele landet vårt nå ikke får tilgang på den arbeidskraften de trenger.

---

En viktig del av min jobb nå er å skaffe informasjon fra ulike deler av landet om hva som fungerer og hva som ikke fungerer.

Jeg hadde før helgen møter med både fylkesmennene, med KS og politikere fra de største byene, og med nærings- og arbeidslivsorganisasjonene våre.

Dette er viktige møter hvor vi får løpende informasjon problemer og forslag til løsninger.

Vi har alle et felles mål, nemlig å legge til rette for så normal drift av Norge som mulig.

---

Mye er stengt ned og mye stopper opp.

Men det som kan gå rundt, må gå rundt. Norske butikker er kreative, og jeg håper at dere tenker over hvordan dere kan hjelpe dem.

Vi kan fortsatt oppsøke mange butikker fysisk, bare vi holder avstand. Butikkene har også innført egne regler.

Noen har kanskje lagt begrensninger på antall personer som kan være i butikken samtidig, andre har begrensninger på prøverom.

Det er imponerende å se hvordan bedriftene strekker seg:

Enten det er Byggmax som har innført gratis hjemkjøring til alle over 70 år, eller det er Kiwi og Coop som er i full gang med ekstra hygienetiltak.

De tilpasser seg for at vi fortsatt skal handle hos dem, og det håper jeg at flere vil.

Mange norske butikker har også nettbutikker. Her kan en bestille på nett, prøve produktet hjemme, og returnere i henhold til angreretten om det ikke skulle passe.

Vi kan fortsatt handle lokalt, og vi kan gjøre det digitalt.

Flere virksomheter sliter med likviditeten, og det er bra at noen utleiere har strukket ut en hjelpende hånd til dem, enten gjennom fritak for husleie i denne perioden eller gjennom lettelser og utsatt fakturering. Dette kan også flere vurdere.

Vi må se på dette som et bidrag til den store dugnaden. Det handler egentlig om å oppføre seg så normalt som en kan. Fortsett å kjøpe varer og tjenester som en har behov for – bare sørg for å holde avstand, vask hendene og respekter karanteneregler.

---

Det er fint å rekke en takk, også i dag.

Til de som sørger for at hjulene holdes i gang.

Ansatte i kriminalomsorgen,

Verksteder som sørger for at lastebiler og busser kan transportere mennesker og varer,

Og alle andre som ikke kan ha hjemmekontor. Takk for at dere står på.

---

La meg til slutt minne om at folk gjør så godt de kan.

Vi trenger ikke et moral-politi som arresterer folk for å gjøre feil.

Det kommer tross alt mange nye regler, og det tar tid før alle har fått det med seg.

Så neste gang noen av oss ser at regler og råd ikke følges, så bør vi på en vennlig måte fortelle om hvordan en bør handle, heller enn å være opptatt av å kjefte på at folk gjør feil.