Justis- og beredskapsminister Monica Mæland besøker Agder

Tirsdag 10. august og onsdag 11. august besøker justis- og beredskapsministeren Agder. På programmet står blant annet besøk hos Stine Sofies Stiftelse og Sivilforsvaret i Arendal.

Tirsdag 10. august

Kl. 14.45 – 15.00 Justis- og beredskapsministeren og ny politimester i Agder, Kjerstin Askholt, skal ut på patrulje med Politiets båttjeneste. De møter pressen på båtkaia før avreise. Sted: Nupenparken ved vannkanten i Kristiansand

Tidligere på dagen skal justis- og beredskapsministeren møte politimester Askholt på politihuset i Kristiansand, og besøke Statens barnehus. Av smittevernfaglige hensyn blir det ikke anledning for pressen å være med på disse besøkene.

Dersom media har praktiske spørsmål om oppmøte osv. så kan det rettes til pressevakt Agder politidistrikt, på telefonnummer 488 95 807 eller agder.kommunikasjon@politiet.no.

Onsdag 11. august

Kl. 09:00-10:30 Justis- og beredskapsministeren besøker for første gang Sivilforsvaret i Arendal. I tillegg til samtale med de ansatte, legges det opp til en walk-and-talk runde på sivilforsvarslokalet. Det blir omvisning på området på Stoa med samlokalisert brann -, politivesenet og Sivilforsvaret. Statsråden vil få oversikt over «Samvirket på Sørlandet» - hva er suksesskriteriene? Hun vil også få innsikt i endringer som er gjort etter Frolandsbrannen i 2008 i tillegg til "Sivilforsvaret 2021" - hva en trenger for å løse fremtidens oppdrag? Konstituert brannsjef Østre Agder brannvesen, Petter Vinje Svendsen, vil også være tilstede. Pressen er velkommen til å være med på besøket, inkludert omvisningen. Sted: Åsbieveien 33, 4848 Arendal.

Kl. 11.30 – 12.30 Justis- og beredskapsministeren skal på bedriftsbesøk hos Ahlsell i Arendal. Pressen er velkommen til å være med på besøket. Sted: Stoaveien 1, 4848 Arendal

Kl. 13.00 - 14.00 Justis- og beredskapsministeren besøker Stine Sofies Stiftelse.Et tema er varsling av pårørende om tidspunktet for endringer i situasjonen for en domfelt. Pressen er velkommen til å være med på besøket. Sted: Østerhusmonen 35, 4879 Grimstad.

Pressekontakter for justis- og beredskapsministeren:

Politisk rådgiver Kristoffer Aardal Hanssen, 454 29 730, Kristoffer.Hanssen@jd.dep.no

Kommunikasjonsrådgiver Linn Cecilie Blekkerud, 900 58 447, Linn.blekkerud@jd.dep.no.