Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl

Justis- og beredskapsministeren svarer på to interpellasjoner

Sted:

Justis- og beredskapsministeren svarer på interpellasjon om reversering av domstolsreform og om terrorangrepet 25. juni 2022.

Stortingsmøte onsdag 31. mai 2023 (stortinget.no)