Justisminister Wara vil bruke sanksjoner for å fremme retur

Justis-, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara (FrP) arbeider med EU-landene om visumrestriksjoner overfor land som ikke samarbeider om retur.

Wara diskuterte tirsdag med EUs justis- og innenriksministre i Luxembourg om visumregelverket bør kobles til retursamarbeid.

– Vi mener at det er effektivt virkemiddel å bruke visumrestriksjoner overfor land som ikke samarbeider om retur. Det mener også flertallet av de europeiske landene og vi arbeider nå sammen for egne regler om dette. Dette vil bidra til mer effektiv retur ovenfor tredjeland som er en felles-europeisk utfordring i dag, sier Wara etter diskusjonen blant ministrene i Luxemburg tirsdag. 

Han trekker videre frem at effektiv retur av asylsøkere uten lovlig opphold i Norge er en sentral og nødvendig del av en streng og rettferdig flyktning- og migrasjonspolitikk. Dette er et prioritert satsingsområde for regjeringen. 

– Diskusjonen i dag var god, og vi er enige med de andre Schengen-landene om at det er på tide å bruke visumregelverket mer aktivt som et verktøy i returarbeidet. Dette vil føre til at vi har flere virkemidler ovenfor land vi i dag har utfordringer med, sier Wara videre.

Til toppen