Justisministeren er gjest på Advokatforenings årstale og -middag

Sted:

Statsråden overværer årets tale, som på sedvanlig vis, holdes av Advokatforeningens leder, som nå er Jon Wessel-Aas.