Presseinvitasjon

Justisministeren til Magnormoen

Justis- og beredskapsministeren besøker mandag 23. august Innlandet politidistrikt på Magnormoen og Magnormoen teststasjon/kontrollstasjon. Visepolitimester i Innlandet politidistrikt og Statsforvalteren i Innlandet vil være tilstede.

Pressekontakter:

Kommunikasjonsrådgiver Andreas Bjørklund, 41 28 69 11

Politisk rådgiver Kristoffer Aardal Hanssen, 45 42 97 30

Oppmøte for pressen: Kl. 10.00.

Send påmelding til jdinfo@jd.dep.no