Justisministeren til Magnormoen

Sted:

Justis- og beredskapsministeren besøker Innlandet politidistrikt på Magnormoen og Magnormoen teststasjon/kontrollstasjon. Visepolitimester i Innlandet politidistrikt og Statsforvalteren i Innlandet vil være tilstede.

Pressekontakter:

Kommunikasjonsrådgiver Andreas Bjørklund, 41 28 69 11 og
Politisk rådgiver Kristoffer Aardal Hanssen, 45 42 97 30

Presseinvitasjon: Justisministeren til Magnormoen