Justisministerens kalender

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og politidepartementet

Avgrens

18.01.2018

19.01.2018

 • Ny sideHelse- og omsorgsminister Bent Høie besøker Regionsenter for barn og unges psykiske helse

  Bent Høie| Helse- og omsorgsdepartementet

  Sted: oslo

 • Utanriksministeren møter parlamentarikarar frå Europarådet

  Ine Eriksen Søreide| Utanriksdepartementet

  Sted: Stortinget

  Utanriksminister Ine Eriksen Søreide møter Europarådet si parlamentarikarforsamling (Pace-delegasjon).

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

 • Samling for dei tilsette i VNG Norge

  Terje Søviknes| Olje- og energidepartementet

  Adresse: Stavanger

  Olje- og energiminister Terje Søviknes deltar på ei samling for dei tilsette i VNG Norge.

 • Gravferda til Odvar Nordli

  Erna Solberg| Statsministerens kontor

  Statsministeren er til stades i gravferda til tidlegare statsminister Odvar Nordli i Tangen kirke i Stange.

  Pressekontakt er kommunikasjonsrådgivar Anne Nordskog, telefon 975 30 947, e-post ano@smk.dep.no

 • Utanriksministeren møter utanlandskorrespondentar i Noreg

  Ine Eriksen Søreide| Utanriksdepartementet

  Sted: UD, Oslo

  Utanriksminister Ine Eriksen Søreide møter dei utanlandske korrespondentane ved Noregs internasjonale pressesenter (Nips) saman med EØS- og EU-minister Marit Berger Røsland.

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

 • Statsråd Røsland møter utanlandske korrespondentar

  Marit Berger Røsland| Utanriksdepartementet

  Sted: UD, Oslo

  EØS- og EU-minister Marit Berger Røsland møter dei utanlandske korrespondentane ved Noregs internasjonale pressesenter (Nips) saman med utanriksminister Eriksen Søreide.

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

 • Utanriksministeren møter Thorbjørn Jagland

  Ine Eriksen Søreide| Utanriksdepartementet

  Sted: UD, Oslo

  Utanriksminister Ine Eriksen Søreide møter Thorbjørn Jagland, Europarådet sin generalsekretær.

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

 • Jubileumsforestillinga til Den norske turistforening

  Erna Solberg| Statsministerens kontor

  Statsministeren deltek på jubileumsforestillinga til Den norske turistforening i Oslo Spektrum.

  Pressekontakt er kommunikasjonsrådgivar Tor Borgersen, telefon 909 38 987, e-post tor@smk.dep.no.

20.01.2018

21.01.2018

22.01.2018

23.01.2018

 • Opning av Namsos Tømmerkai

  Jon Georg Dale| Landbruks- og matdepartementet

  Sted: Namsos

  Landbruks- og matminister Jon Georg Dale deltek på opning av Namsos Tømmerkai. Arr.: Kystskogbruket.

 • Word Economic Forum

  Erna Solberg| Statsministerens kontor

  Sted: Sveits

  Statsministeren deltek på World Economic Forum 2018 i Davos.

  Akkrediteringsfristen er gått ut.

  Pressekontakt er kommunikasjonsrådgivar Arvid Samland, telefon 930 51 458.

 • Klima- og miljøministeren deltar på Arctic Frontiers

  Vidar Helgesen| Klima- og miljødepartementet

  Sted: Tromsø

24.01.2018

 • Word Economic Forum

  Erna Solberg| Statsministerens kontor

  Sted: Sveits

  Statsministeren deltek på World Economic Forum 2018 i Davos.

  Akkrediteringsfristen er gått ut.

  Pressekontakt er kommunikasjonsrådgivar Arvid Samland, telefon 930 51 458.

 • Klima- og miljøminsteren deltar på World Economic Forum

  Vidar Helgesen| Klima- og miljødepartementet

  Sted: Davos

25.01.2018

 • Word Economic Forum

  Erna Solberg| Statsministerens kontor

  Sted: Sveits

  Statsministeren deltek på World Economic Forum 2018 i Davos.

  Akkrediteringsfristen er gått ut.

  Pressekontakt er kommunikasjonsrådgivar Arvid Samland, telefon 930 51 458.

 • Klima- og miljøminsteren deltar på World Economic Forum

  Vidar Helgesen| Klima- og miljødepartementet

  Sted: Davos

26.01.2018

01.02.2018

 • Kornkonferansen 2018

  Jon Georg Dale| Landbruks- og matdepartementet

  Sted: Oslo Kongressenter

  Landbruks- og matminister Jon Georg Dale held innlegg på Kornkonferansen 2018. Tema: Regjeringas landbrukspolitikk de neste fire åra. Arr.: Norske Felleskjøp og Norges Bondelag.

   

06.02.2018

 • Behandling av Dok 8 i Stortinget

  Jon Georg Dale| Landbruks- og matdepartementet

  Sted: Stortinget

  Landbruks- og matminister Jon Georg Dale deltek under behandling av Dok 8:33 S Representantforslag om styrket beredskap gjennom et sterkere jordvern og beredskapslagring av matkorn, Dok 8:41 S Representantforslag om en ny jordvernpolitikk som sikrer reelt, nasjonalt vern av matjorda og Dok 8:46 S Representantforslag om avvikling av pelsdyrnæringen på Stortinget.

08.02.2018

 • Samferdselsministeren - deltar på åpningen av Redningsselskapets kompetansesenter i Horten, Vestfold

  Ketil Solvik-Olsen| Samferdselsdepartementet

  Samferdselsministeren deltar på åpningen av Redningsselskapets kompetansesenter i Horten, Vestfold.

13.02.2018

14.02.2018

 • Japan

  Erna Solberg| Statsministerens kontor

  13. februar innleier statsminister Erna Solberg eit to dagars besøk til Japan.

  Pressekontakt for besøket til Japan er kommunikasjonsrådgivar Tor Borgersen, telefon: 909 38 989, epost tor@smk.dep.no.

15.02.2018

 • Sør-Korea

  Erna Solberg| Statsministerens kontor

  Statsministeren reiser til Seoul, og deretter til OL i Pyeongchang i Sør-Korea.

  Pressekontaktar for besøket til Sør-Korea er kommunikasjonsrådgivar Eirin Larsen, telefon 909 73 266, e-post eil@smk.dep.no og kommunikasjonsrådgivar Tor Borgersen, telefon 909 38 989, e-post tor@smk.dep.no

16.02.2018

 • Sør-Korea

  Erna Solberg| Statsministerens kontor

  Statsministeren reiser til Seoul, og deretter til OL i Pyeongchang i Sør-Korea.

  Pressekontaktar for besøket til Sør-Korea er kommunikasjonsrådgivar Eirin Larsen, telefon 909 73 266, e-post eil@smk.dep.no og kommunikasjonsrådgivar Tor Borgersen, telefon 909 38 989, e-post tor@smk.dep.no

17.02.2018

 • Sør-Korea

  Erna Solberg| Statsministerens kontor

  Statsministeren reiser til Seoul, og deretter til OL i Pyeongchang i Sør-Korea.

  Pressekontaktar for besøket til Sør-Korea er kommunikasjonsrådgivar Eirin Larsen, telefon 909 73 266, e-post eil@smk.dep.no og kommunikasjonsrådgivar Tor Borgersen, telefon 909 38 989, e-post tor@smk.dep.no

18.02.2018

 • Sør-Korea

  Erna Solberg| Statsministerens kontor

  Statsministeren reiser til Seoul, og deretter til OL i Pyeongchang i Sør-Korea.

  Pressekontaktar for besøket til Sør-Korea er kommunikasjonsrådgivar Eirin Larsen, telefon 909 73 266, e-post eil@smk.dep.no og kommunikasjonsrådgivar Tor Borgersen, telefon 909 38 989, e-post tor@smk.dep.no

Vis flere hendelser