Kalender

Vis hele kalenderen

07.10.2017

  • NM i saueklipping, ullbehandling og gjeterhund

    Jon Georg Dale| Landbruks- og matdepartementet

    Sted: Austrått, Ørland kommune på Fosen, Sør-Trøndelag

    Landbruks- og matminister Jon Georg Dale er til stede under NM i saueklipping, ullbehandling og gjeterhund på Austrått på Fosen. Arr.: Sør-Trøndelag sau og geit, Sør-Trøndelag gjeterhundlag, Ørland/Bjugn Sau og Geit, Rissa Sau og Geit, Åfjord og Roan Sau og Geit og Leksvik Sau og Geit.

Vis flere hendelser