Kalender

Vis hele kalenderen

27.05.2020

  • Statsministeren har digitalt møte med stats- og regjeringssjefar frå fleire mellomstore land

    Erna Solberg| Statsministerens kontor

    Statsminister Erna Solberg har digitalt møte med stats- og regjeringssjefar frå fleire mellomstore land for erfaringsutveksling om handteringa av korona-krisa.

    Møtet er i regi av Austerrikes forbundskanslar Sebastian Kurz.

Vis flere hendelser
Til toppen