Kalender

19.10.2020

 • Statssekretær Widar Skogan åpner Veterinærinstituttets nybygg i Troms

  Widar Skogan| Landbruks- og matdepartementet

  Sted: Veterinærinstituttet, Holtveien 66, Tromsø

  Statssekretær Widar Skogan åpner Veterinærinstituttets nybygg med obduksjonssal i Troms. Han får orientering om arktisk landbruk v/Fylkesmannen, Norsk Landbruksrådgiving og Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO).

  Program:

  Kl 10.30   

  Åpning nybygg med obduksjonssal Veterinærinstituttet. 
  Sted: Veterinærinstituttet, Holtveien 66, Tromsø.

  Her deltar styreleder Hanne Maren Blåfjelldal og adm.dir Gaute Lenvik fra Veterinærinstituttet, adm. dir i  NIBIO Nils Vagstad, rektor v/UiT  Anne Husebekk, ordfører Gunnar Wilhelmsen og fylkesmann Elisabeth Vik Aspaker. Forsker Ingebjørg Helena Nymo holder innlegg om reinhelse, forsker Knut Madslien om Én helse i nord, og forskningssjef Jo Jorem Aarseth snakker om samarbeid mellom Veterinærinstituttet og NIBIO i nord.

  Kl 12.00             

  Arktisk landbruk
  Sted: NIBIO Holt, Holtveien 66, Tromsø.

  Her deltar landbruksdirektør Torhild Gjølme. Rådgiver Kristin Sørensen fra Norsk Landbruksrådgiving Nord Norge,  orienterer om dyrkingsrådgiving for potet, grønnsaker og bær i nord og utvikling av sorter tilpasset Nord-Norge.

  Prosjektleder Eva Narten Høberg, NIBIO Tjøtta formidler erfaringer med å synliggjøre verdier knyttet til beiteressurser og beitebruk i det arktiske landbruket. Hun mener at vi må bli langt flinkere til å bruke de store gras- og beitemarkene her i landet til mat/kjøttproduksjon. Mye av dagens debatt, der beitedyra blir framstilt som miljø- og utslippsverstinger på linje med biler og fly, blir svært misvisende. Det vil bli presentert nye tall fra Norsk Monitor om folks holdninger til om vi bør fortsette å bruke utmarksbeiter for sauer og lam.  

  Kontaktperson for statssekretær Skogan:
  Ståle Norang. Tlf 41 43 80 11

  Kontaktperson Veterinærinstituttet:
  Asle Haukaas. Tlf 92 08 08 77

  Kontaktpersoner NIBIO:
  Erlend Winje. Tlf 47 32 92 14. Eva Narten Høberg. Tlf 97 73 81 97

  Kontaktperson Fylkesmannen:
  Torhild Gjølme. Tlf 96 23 70 79.

Vis flere hendelser