Kalender

23.02.2021

  • Til stede når politimeldingen behandles

    Monica Mæland| Justis- og beredskapsdepartementet

    «Politimeldingen - et politi for fremtiden» behandles; justis- og beredskapsministeren er til stede. Det vil hun også være når redegjørelse, holdt i Stortinget 24. oktober 2019 av daværende justis- og innvandringsminister Kallmyr, om bemannings- og beredskapssituasjonen i politiet behandles.

    I tillegg til behandlingen av de to politisakene, skal også to representantforslag på asyl- og flyktningfeltet behandles.

    Stortingsmøtet tirsdag 23. februar 2021 (Stortinget)

Vis flere hendelser