Kalender

23.02.2021

  • Distrikts- og digitaliseringsministeren er tilstede i Stortinget

    Linda Hofstad Helleland| Kommunal- og moderniseringsdepartementet

    Sted: Stortinget

    Distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland er tilstede i Stortinget under behandlingen av Meld. St. 31 Samisk språk, kultur og samfunnsliv.

Vis flere hendelser