Kalender

05.05.2021

  • Kommunal- og moderniseringsministeren er tilstede i Stortinget

    Nikolai Astrup| Kommunal- og moderniseringsdepartementet

    Sted: Stortinget

    Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup er tilstede i Stortinget under behandlingen av Prop 125 S Endringer i kostnadsrammer for samlokaliseringsprosjektet ved Campus Ås, m.fl. saker.

Vis flere hendelser