Kalender

25.06.2021

 • Klima- og miljøministeren deltar under opninga av Nasjonalt villakssenter Tana

  Sveinung Rotevatn| Klima- og miljødepartementet

  Sted: Digitalt møte

  Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) deltar under opning av Nasjonalt villakssenter Tana - Joddu.

  Opninga går føre seg som eit digitalt arrangement pga. pandemien, og statsråden deltar med ei førehandsinnspelt videohelsing.

  Stiftelsen Nasjonalt villakssenter (NVL) er ei allmennyttig stiftelse stifta i 2019 med staten ved Miljødirektoratet som stiftar. Stiftelsen er landsdekkande med einingar i Lyngdal, Lærdal, Namsos og Tana kommunar. Norsk villakssenter i Lærdal, som Kongen opna i 1996, er fusjonert inn i den nye stiftelsen.
  Nasjonalt villakssenter har som oppgåve
  • å formidle kunnskap om villaksen i skjeringspunktet mellom forsking og forvaltning
  • bidra til bevaring og berekraftig bruk av villaksen
  • vere brubyggar mellom ulike interesser knytt til villaksen sitt liv og leveområde.
  Primærmålgruppa er born, unge og besøkande til dei fire einingane.

   

Vis flere hendelser