Kalender

16.09.2021

 • Klima- og miljøministeren held opningsinnlegg på nasjonalt seminar om restaurering av vassdrag

  Sveinung Rotevatn| Klima- og miljødepartementet

  Sted: Digitalt møte

  Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) opnar det 12. nasjonale seminaret om restaurering av vassdrag og våtmarker. Innlegget er ein førehandsinnspelt videotale.

  Nasjonalt restaureringsseminar blei arrangert av Miljødirektoratet for 11. gang i 2020: Nasjonalt seminar om restaurering av vassdrag og våtmarker - Miljødirektoratet (miljodirektoratet.no)

  Merksemda rundt restaurering av vassdrag er forankra i både FNs bærekraftmål og tiår for restaurering, EUs strategi for naturmangfald, det kommande naturtoppmøtet i Kunming, og oppdraget frå KLD til Miljødirektoratet om å utarbeide et forslag til en strategisk plan for restaurering av vassdrag for perioden fram til 2030.

   

Vis flere hendelser