Kalender

11.08.2022

  • Kommunal- og distriktsministeren signerer fritidserklæringen

    Sigbjørn Gjelsvik| Kommunal- og distriktsdepartementet

    Sted: Kultur- og likestillingsdepartementet

    Partene i erklæringen forplikter seg til å jobbe for at alle barn og unge får delta på minst én organisert fritidsaktivitet sammen med andre, uavhengig av for eksempel kjønn, etnisitet, religion, seksuell orientering, funksjonsevne, bosted, og foreldrenes sosiale og økonomiske situasjon.

Vis flere hendelser