Kalender

25.11.2022

  • Olje- og energiministeren har eit digitalt møte med den sveitsiske ministeren for klima, transport, energi og kommunikasjon

    Terje Aasland| Olje- og energidepartementet

    Sted: Utanriksdepartementet

    Olje- og energiminister Terje Aasland har eit digitalt møte med den sveitsiske ministeren for klima, transport, energi og kommunikasjon, Simonetta Sommeruga. Tema for møtet er karbonfangst og -lagring (CCS). Statsråden skal også halde eit kort innlegg på eit norsk-sveitisk rundebordsarrangement om CCS.

    For meir informasjon, kontakt pressevakta i Olje- og energidepartementet på 41 57 35 00, e-post info@oed.dep.no.

Vis flere hendelser