Aktuelt

Kalender

27.03.2023

 • Olje- og energiministeren tek imot rapportar om havnett

  Terje Aasland| Olje- og energidepartementet

  Stad: R6, Teatergata 9

  Olje- og energiminister Terje Aasland tek imot to rapportar om verknader og juridiske sider ved ulike nettløysingar for vindkraft til havs. Rapportane er laga av Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) og Reguleringsmyndigheita for energi (RME) på oppdrag frå Olje- og energidepartementet. Vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund presenterer rapportane.

  Arrangementet går føre seg i presserommet i R6, Teatergata 9. Dørene opnar kl. 08.30.  Ta med gyldig pressekort og ID. 

  Arrangementet blir filma av Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS) og kan følgjast direkte på www.regjeringa.no.

  Pressekontaktar er kommunikasjonssjef Arvid Samland, telefon 93 05 14 58, e-post arvid.samland@oed.dep.no og kommunikasjonsrådgivar Jo Henrik Jarstø, telefon 99 55 75 23, e-post jo-henrik.jarsto@oed.dep.no.

Vis flere hendelser