Aktuelt

Kalender

26.05.2023

  • Olje- og energiministeren besøkjer Stranda på Sunnmøre

    Terje Aasland| Olje- og energidepartementet

    Stad: Stranda

    Olje- og energiminister Terje Aasland besøkjer Stranda på Sunnmøre, der han får ei orientering frå Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) om overvaking og varsling av fjellskred og om det ustabile fjellpartiet Åkneset.

    For meir informasjon, kontakt pressevakta i Olje- og energidepartementet på 41 57 35 00, e-post info@oed.dep.no.

Vis flere hendelser