Aktuelt

Kalender

26.05.2023

 • Klima- og miljøministeren til viktige møter om plastforurensing i Paris

  Espen Barth Eide| Klima- og miljødepartementet

  Sted: Paris

  Klima- og miljøminister Espen Barth Eide reiser til Paris for å delta på høynivåmøter i forbindelse med andre runde med forhandlinger om en global avtale mot plastforurensing. Arbeidet med en slik global avtale ble initiert under Norges presidentskap ved FNs miljøforsamling i Nairobi i fjor.

  Pressekontakt for reisen: Jo Randen
  911 69 463
  jo.randen@kld.dep.no

   
  Den globale avtalen skal ha som formål å adressere plastforurensning i miljøet. Pr. i dag havner altfor mye plastavfall i naturen. Det er estimert en kraftig økning hvor mengden plast vi bruker er forventet å nesten tredoble innen 2060.

  Norge er en av initiativtakerne til en global plastavtale mot plastforurensing, og leder sammen med Rwanda en høyambisjonsgruppe som jobber for en best mulig resultat. Til møtet i Paris har Norge sendt inn skriftlig innspill om viktige elementer i avtalen, som at det er behov for tiltak i hele plastens livsløp, fra produksjons- og designfase til avfallshåndtering. Og at landene må forplikte seg til en rettslig bindende avtale.  

  - Norge har hele tiden vært en sterk stemme for en så ambisiøs global avtale som mulig. Alt for mye plastavfall i havner i naturen og det er estimert en kraftig økning, hvor mengden plast vi bruker er forventet å nesten tredoble innen 2060. Sammen med høyambisjonskoalisjonen ønsker Norge at vi må begrense produksjonen av primærplast, at mer plast blir produsert slik at den kan gjenvinnes og brukes igjen. Vi trenger bedre innsamling, sortering og materialgjenvinning av plastavfall, og vi må bruke flere alternative materialer som kan erstatte plast, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide.

Vis flere hendelser