Aktuelt

Kalender

11.07.2023

 • Statsministeren besøker dei norske styrkane i Litauen og deltek på Nato-toppmøte i Vilnius

  Jonas Gahr Støre, Anniken Huitfeldt, Bjørn Arild Gram| Statsministerens kontor

  Stad: Litauen

  Statsminister Jonas Gahr Støre besøker dei norske styrkane i Litauen og deltek på Nato-toppmøte i Vilnius. Utanriksminister Anniken Huitfeldt og forsvarsminister Bjørn Arild Gram deltek også på Nato-toppmøtet.

  Medieakkrediteringa til Nato-toppmøtet er open. Presse må akkreditere seg via https://my.hq.nato.int/ innan 25. juni. Vi ber om at presse som vil vere med til Litauen melder frå til smkinfo@smk.dep.no.

  Pressekontaktar for statsministeren er statssekretær Kristoffer Thoner, telefon 97 68 14 80, e-post kth@smk.dep.no og kommunikasjonsrådgivar Ingrid Brandal Myklebust, telefon 99 50 19 17, e-post ibm@smk.dep.no

  Pressekontakt for utanriksminister Anniken Huitfeldt er kommunikasjonsrådgivar Marte Lerberg Kopstad, telefon +47 99 52 20 26, e-post Marte.Lerberg.Kopstad@mfa.no.

  Pressekontakt for forsvarsminister Bjørn Arild Gram er kommunikasjonsrådgivar Lars Gjemble, telefon +47 90 97 38 91, e-post lgj@fd.dep.no.

Vis flere hendelser