Kalender

Avgrens

Her finner du en oversikt over utvalgte arrangementer fra departementenes kalendere. Kalenderhendelser fra tidligere regjeringer finnes i Historisk arkiv.

Nullstill valg

14.06.2021

 • Statsministeren, utenriksministeren og forsvarsministeren til NATO-toppmøte

  Erna Solberg, Frank Bakke-Jensen, Ine Eriksen Søreide| Statsministerens kontor

  Sted: Brussel

  Statsminister Erna Solberg leier den norske delegasjonen til NATO-toppmøtet i Brussel 14. juni. Utanriksminister Ine Eriksen Søreide og forsvarsminister Frank Bakke-Jensen vil òg delta.

  Informasjon om akkreditering finn du på nettsidene til NATO. Merk at akkrediteringsfristen går ut 6. juni.

  Pressekontaktar for statsministeren er statssekretær Rune Alstadsæter, telefon 91 55 84 19, e-post ral@smk.dep.no og kommunikasjonssjef Anne Kristin Hjukse, telefon 99 21 46 10, e-post: ahj@smk.dep.no.

 • Utviklingsministeren er på Vestlandet

  Dag-Inge Ulstein| Utanriksdepartementet

  Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein vitjar Sveio, Etne, Kvinnherad og Fitjar. 

  Pressekontakt: Politisk rådgjevar Sondre Olsen, 92 60 51 63 

 • Utanriksministeren deltek på Nato-toppmøtet

  Ine Eriksen Søreide| Utanriksdepartementet

  Sted: Brussel

  Utanriksminister Ine Eriksen Søreide deltek på Natos toppmøte.

  Eigen presseinformasjon følgjer. 

  Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Trude Måseide, mobil 95 72 65 10

 • Statssekretær Frølich Holte deltek på eit møte i WTO-utvalet

  Jens Frølich Holte| Utanriksdepartementet

  Sted: UD, Oslo

  Statssekretær Jens Frølich Holte deltek på eit møte i WTO-utvalet.  

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

 • Statssekretær Halvorsen deltek på ein UNDP-konferanse

  Audun Halvorsen| Utanriksdepartementet

  Statssekretær Audun Halvorsen deltek (digitalt) ved opninga av UNDP Oslo Governance Centre (OGC) sin tredje Oslo-konferanse om forebyggjing av valdeleg ekstremisme (PVE).

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

 • Statssekretær Halvorsen deltek på ein konferanse om forebyggjing av valdeleg ekstremisme

  Audun Halvorsen| Utanriksdepartementet

  Statssekretær Audun Halvorsen deltek (digitalt) ved opninga av UNDP Oslo Governance Centre (OGC) sin tredje Oslo-konferanse om forebyggjing av valdeleg ekstremisme (PVE).

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

15.06.2021

 • Utviklingsministeren vitjar ein skule på Sotra

  Dag-Inge Ulstein| Utanriksdepartementet

  Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein vitjar Danielsen barne- og ungdomsskule på Sotra.

  Pressekontakt: Politisk rådgjevar Sondre Olsen, 92 60 51 63

 • Utanriksministeren held opningsinnlegget (digitalt) på klimakonferansen Den grøne given

  Ine Eriksen Søreide| Utanriksdepartementet

  Utanriksminister Ine Eriksen Søreide held opningsinnlegget (digitalt) på klimakonferansen Den grøne given. 

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

 • Statssekretær Jakobsen deltek på eit møte med presidenten i Den afrikanske utviklingsbanken

  Aksel Jakobsen| Utanriksdepartementet

  Statssekretær Aksel Jakobsen deltek på eit digitalt møte med president Akinwumi Adesina i Den afrikanske utviklingsbanken.

  Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Tuva Bogsnes, 93 23 18 83 

 • Statssekretær Frølich Holte deltek på eit møte med viseutanriksministeren frå El Salvador

  Jens Frølich Holte| Utanriksdepartementet

  Statssekretær Jens Frølich Holte deltek (digitalt) på eit møte med viseutanriksminister Adriana Mira frå El Salvador.

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

16.06.2021

 • Statssekretær Halvorsen deltek på møte i den norsk-russiske atomkommisjonen

  Audun Halvorsen| Utanriksdepartementet

  Statssekretær Audun Halvorsen leiar den norske delegasjonen i atomkommisjonsmøtet med Russland. Møte vert arranget som ein videokonferanse.

  Sjå eigen presseinformasjon.

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

 • Statssekretær Halvorsen deltek på møte i den norsk-russiske atomkommisjonen

  Audun Halvorsen| Utanriksdepartementet

  Statssekretær Audun Halvorsen deltek og leiar den norske delegasjonen i atomkommisjonsmøtet med Russland. Møte vert arranget som ein videokonferanse.

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

 • Utviklingsministeren har eit møte om klimatilpassing

  Dag-Inge Ulstein| Utanriksdepartementet

  Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein har eit digitalt møte med sivilt samfunn om klimatilpassingsstrategien.

  Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Tuva Bogsnes, 93 23 18 83

 • Utviklingsministeren har eit møte med Nettverk for religion og utvikling

  Dag-Inge Ulstein| Utanriksdepartementet

  Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein har eit digitalt møte med Nettverk for religion og utvikling.

  Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Tuva Bogsnes, 93 23 18 83 

 • Statssekretær Jakobsen deltek på det årlege Tidewater-møtet

  Aksel Jakobsen| Utanriksdepartementet

  Statssekretær Aksel Jakobsen deltek digitalt på det årlege Tidewater-møtet i regi av OECDs utviklingskomité (DAC). Tema for årets møte er «Ei grøn og rettferdig gjenoppbygging.»

  Del to av møtet er torsdag kl. 13.

  Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Tuva Bogsnes, 93 23 18 83 

 • Utviklingsministeren held eit innlegg ved ei markering for Aung San Suu Kyi

  Dag-Inge Ulstein| Utanriksdepartementet

  Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein held eit innlegg ved ei markering for Aung San Suu Kyi.

  Pressekontakt: Politisk rådgjevar Sondre Olsen, 92 60 51 63 

17.06.2021

 • Utviklingsministeren deltek på eit webinar i regi av Norad og Utdanningsforbundet

  Dag-Inge Ulstein| Utanriksdepartementet

  Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein deltek på eit webinar i regi av Norad og Utdanningsforbundet om Norwegian Teacher Initiative (NTI).

  Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Tuva Bogsnes, 93 23 18 83

 • Utanriksministeren deltek i ein nordområdedialog med Stortinget

  Ine Eriksen Søreide| Utanriksdepartementet

  Sted: Stortinget, Oslo

  Utanriksminister Ine Eriksen Søreide deltek i ein nordområdedialog med Stortingets arktiske delegasjon. 

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

 • Statssekretær Jakobsen deltek på styremøtet til Det globale sentret for klimatilpassing

  Aksel Jakobsen| Utanriksdepartementet

  Statssekretær Aksel Jakobsen deltek digitalt på styremøtet til Det globale sentret for klimatilpassing (GCA)

  Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Tuva Bogsnes, 93 23 18 83

 • Statssekretær Halvorsen deltek på eit rundebord med forskingsmiljøa

  Audun Halvorsen| Utanriksdepartementet

  Statssekretær Audun Halvorsen deltek (digitalt) på eit rundebord med forskingsmiljøa om klima og tryggleik.

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

 • Statssekretær Frølich Holte deltek på eit rundebord om klima og tryggleik

  Jens Frølich Holte, Audun Halvorsen| Utenriksdepartementet

  Statssekretær Jens Frølich Holte deltek (digitalt) på eit rundebord med forskingsmiljøa om klima og tryggleik.

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

 • Statssekretær Frølich Holte deltek på ein gjevarkonferanse for Venezuela

  Jens Frølich Holte| Utanriksdepartementet

  Statssekretær Jens Frølich Holte deltek (digitalt) på ein gjevarkonferanse for Venezuela.

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

18.06.2021

 • Utanriksministeren  har eit møte med riksantikvaren

  Ine Eriksen Søreide| Utanriksdepartementet

  Utanriksminister Ine Eriksen Søreide  har eit møte med riksantikvar Hanna Geiran. Geiran leiar Noregs delegasjon til Unescos verdsarvskomite som har eit møte i Noreg i juli.

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

 • Statssekretær Frølich Holte deltek på eit møte med NHO

  Jens Frølich Holte| Utanriksdepartementet

  Statssekretær Jens Frølich Holte har eit møte (digitalt) med NHO sine landsforeiningar.

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Vis flere hendelser