Kalender

Vis hele kalenderen

15.08.2019

 • Kunnskaps- og integreringsministeren til Grimstad og Lillesand

  Jan Tore Sanner| Kunnskapsdepartementet

  Torsdag 15.august kjem kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner til Aust- Agder. Han deltek på skolestart for førsteklassingar på Tingsaker skole.

  Sanner besøker deretter Eide barnehage i Homborsund og Hokus pokus barnehage i Grimstad. Sanner ønskjer å sjå gode eksempel på arbeid med tidleg innsats og ha dialog om korleis barnehagar og skolar arbeider for å fange opp barn og elevar som strevar.

  Tidleg innsats er eit av dei viktigaste satsingsområda til regjeringa. I dag får mange barn hjelp for seint, og for mykje av hjelpa desse elevane får blir gitt av ukvalifiserte. Regjeringa arbeider no med ei stortingsmelding om tidleg innsats.

   

  Tidspunkt: Torsdag 15.august kl.08.50-12.30

   

  Pressa er velkomen og det blir høve til å intervjue politikarane.


  Journalistar som ønskjer å delta kan ta kontakt med kommunikasjonsrådgivar i Kunnskapsdepartementet Ajfer Husejin på telefon 959 36 485 eller pr. e-post på [email protected]

   

  Program for dagen:

   

  08:50-09.50     Besøk på Tingsaker skole

                          Adresse: Tingsakermoen, 4790 Lillesand

   

  08.50

  Statsråden blir tatt imot av rektor Roy Slettene og to nye førsteklassingar med foreldre.

  08.55

  Oppstilling i skolegarden

  09.00 (presis) – 09.20

  ·       Velkomst med song fråfadderklassen

  ·       Helsing frå rektor

  ·       Helsing frå statsråden (3 min.)

  ·       Rektor, klasselærarar og statsråd helsar på elevar

  09.20

  Foreldra går saman med elevar til klasserom. Statsråden følgjer 1 A

  09.30

  Foreldremøte i klassen med lærarane og elevane.

   

  10.30-11.15     Besøk Eide barnehage

                          Adresse: Jorvardeveien 40, 4888 Homborsund

                         

   

  Klokkeslett

  Aktivitet

  Kl. 10.30

  Statsråden blir tatt imot av styrar og barn

  Kl. 10.35 – 11.10

  Besøk i barnehagen sine tre avdelingar; statsråden får bl.a. sjå korleis barnehagen arbeider med  rammeplanen i praksis.

   

  Kl. 11.10 – 11.00

  Dialog og samtale om korleis barnehagen arbeider med tidleg innsats og med rammeplanen i praksis.

  Kl.  11.00

  Avreise til Hokus Pokus barnehage, Grimstad

   

   

  11.30-12.30     Besøk Hokus Pokus barnehage

                          Adresse: Jon Lilletuns vei 8, 4879 Grimstad

               

  Klokkeslett

  Aktivitet

  Kl. 11.30

  Statsråden blir tatt imot av styrar og barn

  Kl. 11.35 – 12.10

  Omvising i barnehagen. Statsråden møter barn og tilsette og deltek i aktivitetar.

  Kl.  12.10

  Dialogmøte om barnehagen sitt arbeid med tidleg innsats, og særleg arbeid med livsmeistring.

  Kl.  12.30

  Avreise

   

Til toppen