Kalender

Avgrens

Her finner du en oversikt over utvalgte arrangementer fra departementenes kalendere. Kalenderhendelser fra tidligere regjeringer finnes i Historisk arkiv.

Nullstill valg

09.12.2019

 • Møte med Hope for Justice

  Kjell Ingolf Ropstad| Barne- og familiedepartementet

  Adresse: Akersgata 59, 0180 Oslo

  Sted: Statsrådens møterom

  Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad møter organisasjonen Hope for Justice for å snakke om Etikkinformasjonsutvalgets arbeid mot menneskehandel.

11.12.2019

 • Delta på lansering av handlingsplan mot rasisme

  Kjell Ingolf Ropstad| Barne- og familiedepartementet

  Adresse: Karen Platous Vei 31, 0988 Oslo

  Sted: Rommen Scene

  Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad deltar på lansering av handlingsplan mot rasisme.

12.12.2019

 • Delta på møte om regjeringens nye lavinntektsstrategi

  Kjell Ingolf Ropstad| Barne- og familiedepartementet

  Adresse: Grønland 60, 3045 Drammen

  Sted: Union Scene

  Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad deltar på kick-off for regjeringens nye lavinntektsstrategi.

  Regjeringen setter nå i gang arbeidet med en ny samarbeidsstrategi som skal øke mulighetene til barn som vokser opp i familier med dårlig økonomi.

  Strategien skal legge vekt på positiv deltakelse og reduksjon av barrierer som kan hindre at barna lykkes med utdanning, arbeid og sosialt liv.

  Statsråden vil innlede arrangementet ved å presentere regjeringens visjoner for arbeidet. Deretter får vi presentert ungdoms egne erfaringer med å vokse opp i lavinntekt, i samarbeid med Kirkens Bymisjon.

  Christer Hyggen (OsloMet) vil gjennomgå hva forskningen sier om muligheter og hindringer for barn i lavinntektsfamilier. Drammen presenterer til slutt gode lokale prosjekter mot lavinntekt, og sesjonen avsluttes ved Drammens nye ordfører Monica Myrvold Berg.

Til toppen