Kalender

Avgrens

Her finner du en oversikt over utvalgte arrangementer fra departementenes kalendere. Kalenderhendelser fra tidligere regjeringer finnes i Historisk arkiv.

Nullstill valg

15.06.2021

 • Distrikts- og digitaliseringsministeren er tilstede i Stortinget

  Linda Hofstad Helleland| Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Sted: Stortinget

  Distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland er tilstede i Stortinget under behandlingen av Prop. 179 S (2020–2021) Samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av en forordning om opprettelse av Programmet for et digitalt Europa (2021–2027) (UD).

 • Distrikts- og digitaliseringsministeren møter ordføreren i Eid

  Linda Hofstad Helleland| Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Sted: Digitalt

  Distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland møter ordfører Alfred Bjørlo, Eid kommune.

17.06.2021

 • Distrikts- og digitaliseringsministeren møter råd for aldersvennlig Norge

  Linda Hofstad Helleland| Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Sted: Digitalt

  Distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland møter råd for aldersvennlig Norge, Helsedirektoratet. Tema for møtet er digitalisering.

Vis flere hendelser