Kalender

Avgrens

Her finner du en oversikt over utvalgte arrangementer fra departementenes kalendere. Kalenderhendelser fra tidligere regjeringer finnes i Historisk arkiv.

Nullstill valg

12.04.2021

 • Kommunal- og moderniseringsministeren møter KS og arbeidstakerorganisasjonene

  Nikolai Astrup| Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Sted: Digitalt

  Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup møter KS og arbeidstakerorganisasjonene sammen med finansminister Jan Tore Sanner.

  I tillegg til KS deltar Akademikerne kommune, LO kommune, Unio kommune og YS kommune.

 • Kommunal- og moderniseringsministeren møter KS for konsultasjon

  Nikolai Astrup| Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Sted: Digitalt

  Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup møter KS for konsultasjon.

 • Kommunal- og moderniseringsministeren møter TØI m.fl.

  Nikolai Astrup| Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Sted: Digitalt

  Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup møter TØI m.fl. Tema for møtet er tettstedpakkeprosjektet.

13.04.2021

 • Kommunal- og moderniseringsministeren deler ut klarspråkpriser

  Nikolai Astrup| Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Sted: Digitalt

  Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup deler ut tre klarspråkpriser: klarspråksprisen for staten, klarspråksprisen for kommuner og fylkeskommuner og "årets trekkhund". Talen er spilt inn i forkant.

  Omtale, påmelding og program

 • Kommunal- og moderniseringsministeren er tilstede i Stortinget

  Nikolai Astrup| Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Sted: Stortinget

  Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup er tilstede i Stortinget blant annet under behandlingen av Prop. 64 L (2020.2021) Endringer i plan- og bygningsloven, eierseksjonsloven og matrikkellova (endret regelverk for eksisterende byggverk og oppdeling av boenheter til hybler mv.

 • Kommunal- og moderniseringsministeren deltar på Eiendom Norges konferanse

  Nikolai Astrup| Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Sted: Digitalt

  Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup deltar i en samtale om bærekraft og boligbygging på Eiendom Norges konferanse.

  Omtale og program

14.04.2021

 • Kommunal- og moderniseringsministeren inviterer fylkesordførere til politisk dialogmøte

  Nikolai Astrup| Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Sted: Digitalt

  Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup inviterer fylkesordførere til politisk dialogmøte sammen med distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland. Tema for møtet er aktuelle problemstillinger.

 • Kommunal- og moderniseringsministeren møter KS storbynettverk

  Nikolai Astrup| Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Sted: Digitalt

  Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup møter KS storbynettverk. Tema for møtet er boligsosialt arbeid.

  Om KS storbynettverk

15.04.2021

 • Kommunal- og moderniseringsministeren møter Næringsforeningen i kristiansandsregionen

  Nikolai Astrup| Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Sted: Digitalt

  Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup møter Næringsforeningen i kristiansandsregionen. Tema for møtet er rekkefølgekrav for utbygging i Kommune-Norge.

  Omtale av møtet

 • Kommunal- og moderniseringsministeren mottar rapport fra Elektroforeningen

  Nikolai Astrup| Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Sted: Digitalt

  Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup mottar en rapport om EUs renovasjonsbølge fra Elektroforeningen.

  Omtale og program

Vis flere hendelser