Kalender

Avgrens

Her finner du en oversikt over utvalgte arrangementer fra departementenes kalendere. Kalenderhendelser fra tidligere regjeringer finnes i Historisk arkiv.

Nullstill valg

14.06.2021

 • Kommunal- og moderniseringsministeren deltar på kommunekonferanse for Oslo og Viken

  Nikolai Astrup| Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Sted: Digitalt

  Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup innleder om bærekraft på en kommunekonferanse som Statsforvalteren i Oslo og Viken arrangerer.

  Omtale og program

15.06.2021

 • Kommunal- og moderniseringsministeren er tilstede i Stortinget

  Nikolai Astrup| Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Sted: Stortinget

  Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup er tilstede i Stortinget under behandlingen av kommuneproposisjonen for 2022 og Prop. 209 S Endringar i statsbudsjettet 2021 under FIN og KMD (Lønsregulering for arbeidstakarar i det statlege tariffområdet 2021 m.m.).

16.06.2021

Vis flere hendelser