Kalender

Avgrens

Her finner du en oversikt over utvalgte arrangementer fra departementenes kalendere. Kalenderhendelser fra tidligere regjeringer finnes i Historisk arkiv.

Nullstill valg

28.10.2020

 • Utviklingsministeren deltek på eit nordisk utviklingsministermøte

  Dag-Inge Ulstein| Utenriksdepartementet

  Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein deltek digitalt på nordisk utviklingsministermøte i samband med Nordisk råd. Siktemål med møtet er å rette merksemda mot aukande forskjellar globalt som følje av covid-19.

  Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Tuva Bogsnes, 93 23 18 83

 • Utviklingsministeren held appell under eit fakkeltog

  Dag-Inge Ulstein| Utenriksdepartementet

  Sted: Ålesund

  Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein held appell under det årlege fakkeltoget Åpne Dører til støtte for forfylgde kristne, i samarbeid med Stefanusalliansen. 

  Pressekontakt: Politisk rådgjevar Sonder Olsen 92 60 51 63 

29.10.2020

 • Utviklingsministeren møter Indias ambassadør

  Dag-Inge Ulstein| Utenriksdepartementet

  Sted: UD, Oslo

  Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein møter dr. B. Bala Bhaskar, Indias ambassadør til Norge.  

  Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Tuva Bogsnes, 93 23 18 83

 • Utviklingsministeren held innlegg på eit webinar om psykisk helse og foreldreskap i eit utviklingsperspektiv

  Dag-Inge Ulstein| Utenriksdepartementet

  Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein held innlegg på eit webinar om psykisk helse og foreldreskap i eit utviklingsperspektiv i regi av International Child Development Programme (ICDP) Norge. 

  Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Tuva Bogsnes, 93 23 18 83 

30.10.2020

 • Utviklingsministeren har videomøte med leiaren i Ifad

  Dag-Inge Ulstein| Utenriksdepartementet

  Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein har videomøte med Gilbert Huongbo, leiar av det internasjonale fondet for jordbruksutvikling (Ifad).

  Siktemål med møtet er mattryggleik og berekraftig jordbruksutvikling.

  Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Tuva Bogsnes, 93 23 18 83

31.10.2020

 • Utviklingsministeren deltek i ein panelsamtale om kristent engasjement i politikk og næringsliv

  Dag-Inge Ulstein| Utenriksdepartementet

  Sted: Norefjell

  Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein deltek i ein panelsamtale om kristent engasjement i politikk og næringsliv på arrangementet "Get Focused Lederdager". 

  Pressekontakt: Politisk rådgjevar Sondre Olsen, 92 60 51 63

Vis flere hendelser