Kalender

Avgrens

Person

Tidsrom

31.08.2015

 • Utanriksministeren deltek på ein klimakonferanse i Alaska

  Børge Brende Utanriksdepartementet

  Sted: Anchorage, Alaska

  Utanriksminister Børge Brende deltek på klimakonferansen "Glacier" i Alaska.

  Sjå eigen presseinformasjon.

  Pressekontakt: Kristin Enstad, 482 68 835.

 • Samferdselsministeren - deltar på markering kampanjestart NAF

  Ketil Solvik-Olsen Samferdselsdepartementet

  Samferdselsministeren - deltar på markering kampanjestart NAF, Rykkin.

 • Samferdselsministeren - deltar på markering på Askim togstasjon; prøvedrift av ERTMS

  Ketil Solvik-Olsen Samferdselsdepartementet

  Samferdselsministeren - deltar på markering på Askim togstasjon; prøvedrift av ERTMS, nytt signalanleggsystem.

 • Statssekretær Høglund leiar Mellomamerika-forum

  Morten Høglund Utanriksdepartementet

  Sted: Utanriksdepartementet

  Statssekretær Morten Høglund leiar eit møte i Mellomamerika-forum.

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.

 • Besøke Sandefjord kommune sammen med NHO

  Solveig Horne Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

  Adresse: Nygårdsveien 82, Sandefjord

  Sted: Sandefjord

  Statsråden besøker Sandefjord kommune og veilednings- og formidlingsbedriften Fønix sammen med NHO.

  Formålet med besøket er å fremheve et samarbeid mellom staten og NHO om introduksjonsordningen. Samarbeidet skal blant annet bidra til at kommunene kan få til mer arbeidsretting og bedre samarbeid med lokalt næringsliv om introduksjonsordningen.

 • Deltar i debatt på Nrk1

  Jan Tore Sanner Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner deltar i debatt om boligpolitikk på Nrk1. Debatten sendes direkte fra Tromsø.

01.09.2015

 • Troms og Nordland

  Erna Solberg Statsministerens kontor

  Statsministeren besøkjer Troms og Nordland.

  Pressekontaktar er statssekretær Sigbjørn Aanes, telefon 928 87 886 og politisk rådgivar Hans Christian Kaurin Hansson, telefon 924 58 181.

 • Driver valgkamp i Møre og Romsdal

  Jan Tore Sanner Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner driver valgkamp i Møre og Romsdal.

 • Samferdselsministeren - besøker Telemark (Kragerø, Bamle, Skien)

  Ketil Solvik-Olsen Samferdselsdepartementet

  Samferdselsministeren - besøker Telemark (Kragerø, Bamle, Skien), sammen med politisk rådgiver Sara Økland.

 • Mæland besøker Telemark

  Monica Mæland Nærings- og fiskeridepartementet

  Næringsministeren besøker bedriftene Inflow Control i Porsgrunn, IDEA Kompetanse og får omvisning hos Telemark Teknologipark, begge på Notodden.. 

 • Statssekretær Skogen deltek på eit seminar om kjønnsbasert vald og religiøse aktørar

  Tone Skogen Utanriksdepartementet

  Sted: Litteraturhuset, Oslo

  Statssekretær Tone Skogen deltek på eit frukostseminar om kjønnsbasert vald og religiøse aktørar. Arrangør er Kirkens Nødhjelp og Norges Kristne Råd.

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.

 • Klima- og miljøministeren åpner Norsk Vanns årkonferanse i Kristiansand

  Tine Sundtoft Klima- og miljødepartementet

 • Åpne konferanse om frivilligheten i lokalsamfunn

  Solveig Horne Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

  Sted: Radisson Blu Airport Hotel, Gardermoen

 • Kulturministeren avslutter Antidoping Norges internasjonale seminar

  Thorhild Widvey Kulturdepartementet

  Sted: Holmenkollen Park Hotell

 • Deltar på åpent møte om kommunereform i Sula kommune

  Jan Tore Sanner Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Adresse: Langvågen, Møre og Romsdal

  Sted: Devoldfabrikken

  Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner deltar på et åpent møte om kommunereformen.

 • Kulturministeren avslutter konferanse for kommuner om frivillighetens rolle i lokalt integreringsarbeid

  Thorhild Widvey Kulturdepartementet

  Sted: Gardermoen

 • Besøke Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

  Solveig Horne Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

  Adresse: Oslo

  Besøke direktoratet i høve at kompetanseteamet mot tvangsekteskap og kjønnslemlesting er flytta frå IMDi til Bufdir.

 • Kulturministeren åpner deltakerlandsbyen til Ungdoms-OL

  Thorhild Widvey Kulturdepartementet

  Sted: Lillehammer

02.09.2015

 • Troms og Nordland

  Erna Solberg Statsministerens kontor

  Statsministeren besøkjer Troms og Nordland.

  Pressekontaktar er statssekretær Sigbjørn Aanes, telefon 928 87 886 og politisk rådgivar Hans Christian Kaurin Hansson, telefon 924 58 181.

 • Driver valgkamp i Rogaland

  Jan Tore Sanner Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner driver valgkamp i Rogaland.

 • Utanriksministeren deltek på nordisk-baltisk utanriksministermøte

  Børge Brende Utanriksdepartementet

  Sted: København, Danmark

  Utanriksminister Børge Brende deltek på nordisk-baltisk utanriksministermøte.

  Eigen presseinformasjon følgjer.  

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

 • Innspillsmøte på Fløyen

  Monica Mæland Nærings- og fiskeridepartementet

  Monica Mæland har invitert til innspillsmøte om reiseliv på Fløyen i Bergen.

 • Klima- og miljøministeren på besøk til Karasjok og Kautokeino

  Tine Sundtoft Klima- og miljødepartementet

 • Kulturministeren åpner turneringen Golf - Grønn Glede

  Thorhild Widvey Kulturdepartementet

  Sted: Spydeberg

 • Statssekretær Tronstad møter direktør frå tysk UD

  Elsbeth Tronstad Utanriksdepartementet

  Sted: Utanriksdepartementet

  Statssekretær Elsbeth Tronstad møter direktør Peter Fischer frå det tyske utanriksdepartementet.

  Pressekontakt: Rune Bjåstad, 957 85 536.

 • Samferdselsministeren - deltar på samferdselskonferanse i Leknes, Lofoten

  Ketil Solvik-Olsen Samferdselsdepartementet

  Deltar sammen med politisk rådgiver Sara Økland på samferdselskonferanse i regi av Vestvågøy Næringsforum og Vågan Næringsforening.

 • Næringsministeren besøker Haakonsvern

  Monica Mæland Nærings- og fiskeridepartementet

  Monica Mæland besøker Haakonsvern og er blant annet tilstede på dåpen av fartøyet "Slurpen 2".

 • Caritas Norge

  Vidar Helgesen Statsministerens kontor

  Sted: Storgata 38, Oslo

  Statsråd Helgesen besøkjer Caritas Norge sitt senter for arbeidsinnvandrarar frå EU.

  Pressekontakt er kommunikasjonsrådgivar Rune Bjåstad, telefon 957 85 536.

 • Kulturministeren åpner natursti laget av frivillige

  Thorhild Widvey Kulturdepartementet

  Sted: Eidsberg

03.09.2015

 • Utanriksministeren deltek på nordisk-baltisk utanriksministermøte

  Børge Brende Utanriksdepartementet

  Sted: København, Danmark

  Utanriksminister Børge Brende deltek på nordisk-baltisk utanriksministermøte.

  Eigen presseinformasjon følgjer.  

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

 • Utanriksministeren vitjar Romania og Georgia

  Børge Brende Utanriksdepartementet

  Sted: Bucuresti, Romania og Tbilisi, Georgia

  Utanriksminister Børge Brende vitjar Romania og Georgia for bilaterale samtalar.

  Eigen presseinformasjon følgjer.

  Pressekontakt: Ane Lunde, 976 71 250

 • Samferdselsministeren - deltar på NHOs konferanse Samferdselsløftet III

  Ketil Solvik-Olsen Samferdselsdepartementet

  3. september lanserer NHO SamferdselsLøftet 2018-2029 – Næringslivets transportplan. Dette vil være NHOs innspill til regjeringens Nasjonale transportplan.

 • Åpne internasjonalt ekspertseminar om vold mot barn

  Solveig Horne Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

  Adresse: Hønefoss

  Sted: Klækken Hotell, Hønefoss

  Arrangementet er i regi av Plan Norge og FNs spesialrepresentant på vold mot barn.

 • Petro 2015

  Elisabeth Aspaker Nærings- og fiskeridepartementet

  Fiskeriminister Elisabeth Aspaker holder innlegg om sameksistensen mellom fiskerinæringen og annen virksomhet som petroleumsnæringen på Petro 2015.

 • Klima- og miljøministeren på besøk til Karasjok og Kautokeino

  Tine Sundtoft Klima- og miljødepartementet

 • Besøke Forandringsfabrikken

  Solveig Horne Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

  Sted: Forandringsfabrikken, Oslo

  Barnas Barnevernlovutvalg fra Forandringsfabrikken overleverer forslag til ny barnevernslov.

 • Kunstutstillinga «Yiddish for ale – Jiddisk for alle»

  Vidar Helgesen Statsministerens kontor

  Sted: HL-senteret, Huk aveny 56, Bygdøy

  Statsråd Helgesen opnar kunstutstillinga «Yiddish for ale – Jiddisk for alle».

  Pressekontakt er kommunikasjonsrådgivar Rune Bjåstad, telefon 957 85 536.

 • Kulturministeren er gjest under utdelingen av Anders Jahres kulturpris

  Thorhild Widvey Kulturdepartementet

  Sted: Oslo: Universitetets Aula

 • Kulturministeren deltar i middag med tale i anledning Anders Jahres kulturpris

  Thorhild Widvey Kulturdepartementet

  Sted: Hotel Continental

04.09.2015

 • Akershus

  Erna Solberg Statsministerens kontor

  Statsministeren besøkjer Akershus.

  Pressekontaktar er statssekretær Sigbjørn Aanes, telefon 928 87 886 og politisk rådgivar Hans Christian Kaurin Hansson, telefon 924 58 181.

 • Samferdselsministeren - besøker Østfold

  Ketil Solvik-Olsen Samferdselsdepartementet

  Samferdselsministeren besøker Østfold sammen med statssekretær Reynir Jóhannesson.

 • Samferdselsministeren - besøker Drammen havn

  Ketil Solvik-Olsen Samferdselsdepartementet

  Samferdselsministeren - besøker Drammen havn sammen med statssekretær Reynir Jóhannesson.

 • Utanriksministeren vitjar Romania og Georgia

  Børge Brende Utanriksdepartementet

  Sted: Bucuresti, Romania og Tbilisi, Georgia

  Utanriksminister Børge Brende vitjar Romania og Georgia for bilaterale samtalar.

  Eigen presseinformasjon følgjer.

  Pressekontakt: Ane Lunde, 976 71 250

 • Havbruksstasjonen i Tromsø 25 år

  Elisabeth Aspaker Nærings- og fiskeridepartementet

  Elisabeth Aspaker deltar med innlegg på 25-årsjubileet til Havbruksstasjonen i Tromsø.

 • Bollywood-festival på Lørenskog

  Erna Solberg Statsministerens kontor

  Sted: Festplassen 1, Lørenskog

  Statsministeren opnar Bollywood-festival på Lørenskog.

  Pressekontaktar er statssekretær Himanshu Gulati, telefon 454 29 332 og kommunikasjonsrådgivar Hanne Tenfjord Skodje, telefon 932 62 087.

05.09.2015

 • Hordaland

  Erna Solberg Statsministerens kontor

  Statsministeren besøkjer Hordaland.

  Pressekontaktar er statssekretær Sigbjørn Aanes, telefon 928 87 886 og politisk rådgivar Hans Christian Kaurin Hansson, telefon 924 58 181.

 • Driver valgkamp i Akershus

  Jan Tore Sanner Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner driver valgkamp i Akershus.

 • Samferdselsministeren - besøker Rogaland (Time, Stavanger, Sandnes)

  Ketil Solvik-Olsen Samferdselsdepartementet

  Samferdselsministeren besøker Rogaland (Time, Stavanger, Sandnes) sammen med politisk rådgiver Sara Økland.

 • Utanriksministeren deltek i valkampen

  Børge Brende Utanriksdepartementet

  Sted: Trondheim

  Utanriksminister Børge Brende deltek på eit valkamparrangement.

  Pressekontakt: Politisk rådgjevar Ingrid Skjøtskift, 951 98 726.

06.09.2015

 • Vest-Agder

  Erna Solberg Statsministerens kontor

  Statsministeren besøkjer Vest-Agder.

  Pressekontaktar er statssekretær Sigbjørn Aanes, telefon 928 87 886 og politisk rådgivar Hans Christian Kaurin Hansson, telefon 924 58 181.

Vis flere hendelser