Kallmyr tar opp ID-utfordringer på EU-rådsmøte

Statssekretær Jøran Kallmyr (Frp) tok på EUs uformelle innenriksministerrådsmøtet i Luxembourg torsdag opp utfordringene med å registrere det store antallet migranter som tar seg inn i Europa, blant annet over Middelhavet.

Jeg understreket hvor viktig det er med en skikkelig registrering av migrantene. Alle irregulære migranter skal tas fingertrykk av og registreres i det første landet innenfor Dublin-ordningen de kommer til. Uansett om migranten søker asyl der eller ikke, sier Kallmyr.

Solidaritet i form av en relokalisering av asylsøkere forutsetter at det tas større ansvar for registreringsarbeidet, legger han til.

 Dublin-ordningen fungerer slik at de migrantene som er registrert i Italia som førsteland, kan Norge sende tilbake igjen til Italia.

Statssekretær Kallmyr var nylig på besøk på Sicilia, der han ble orientert om Italias arbeid med å registrere migranter.

 Europa må bli flinkere til å returnere de som får avslag på sin asylsøknad. Hvis Europa ikke returnerer dem vil flere fortsette å komme og bli utnyttet av menneskesmuglere. «Se, de kom ikke tilbake, de må jo ha det bra», kan menneskesmuglerne si da. Dermed kan de overbevise flere om å dra til Europa. Etter at Norge økte fokuset på retur, har det kommet færre grunnløse asylsøkere til Norge, sier Kallmyr.

 Alle land må bli flinkere til å registrere migrantene som tar seg inn i landet, ifølge statssekretæren.

 Alle land skal registrere personer med ulovlig opphold, selv om dette ikke nødvendigvis er det første landet i Europa de kommer til. Dette systemet fungerer ikke tilfredsstillende, all den tid det kommer rundt 8000-9000 personer årlig til Norge som ikke er registrert noen andre steder i Europa. Migranter som kommer til Norge må nødvendigvis ha reist gjennom flere europeiske land. Det er et fåtall som kommer til Norge med fly fra et land utenfor Schengen, sier Kallmyr.

Til toppen