Kallmyr til Eritrea

Statssekretær Jøran Kallmyr har dratt til Eritrea for samtaler med eritreiske myndigheter. Øverst på agendaen står muligheten for en norsk observatør i Eritrea.

– Eritreiske flyktninger utgjør en stor andel av dem som begir seg ut på den farlige reisen gjennom Sahara og over Middelhavet, sier statssekretær Jøran Kallmyr (FrP) i Justis- og beredskapsdepartementet.

Kallmyr reiser til Eritrea for å møte flere statsråder, samt internasjonale og lokale organisasjoner.

– Vi har fått signaler om at eritreiske myndigheter vil gjøre noe med nasjonaltjenesten i landet. Det vil først og fremst kunne være en positiv utvikling for det eritreiske samfunnet, men det kan også få innvirkning på vurderingen av eritreiske asylsøkere i Norge, sier Jøran Kallmyr.

Departementet har hatt en dialog med eritreiske myndigheter både om en mulig returavtale og om norsk støtte til et prosjekt for assistert retur og reintegrering. I tillegg var Landinfo i Eritrea i februar 2015, for å oppdatere landinformasjonen om Eritrea. Landinfo har på bakgrunn av reisen oppdatert et temanotat om nasjonaltjenesten og en respons om reaksjoner mot hjemvendte asylsøkere. Statssekretær Kallmyrs reise kommer som en følge av denne dialogen og funnene til Landinfo.

– Det viktig å ha en god dialog med Eritrea, men vi er avhengig av å se resultater på bakken før det blir aktuelt med en returavtale. Derfor ønsker vi å ha en observatør i Eritrea som kan følge utviklingen i landet og si noe om hvordan det har gått med mennesker som andre land har sendt tilbake, sier statssekretæren.

Justis- og beredskapsdepartementet inngikk i desember en avtale med et FN-prosjekt i regi av UNDP Eritrea om støtte til et ungdomsprosjekt.

– Eritreiske myndigheter ønsker ikke at en hel generasjon unge skal reise til Europa. Vi har fra norsk side planer om å etablere et program for assistert retur og reintegrering i Eritrea. Norsk støtte til ungdomsprosjektet vil gi personer som returnerer fra Norge en mulighet til å delta i prosjektet dersom de ønsker det, sier Kallmyr.

Justisdepartementet driver ikke generelt med bistand, men har prosjektmidler som kan benyttes til prosjekter for å bidra til retur og styring av migrasjonsstrømmer. Det er egne føringer for bruken av disse midlene.

 

Til toppen