Kammermusikk og skeive filmer

EØS-midlene

Det er stor spredning blant de norsk-polske kulturutvekslingsprosjektene som finansieres gjennom EØS-midlene. Se oversikten her over de heldige utvalgte.

Fra det norsk-polske prosjektet Garmanns verden som tidligere har fått støtte gjennom EØS-midlene. Foto: Sylwia Janina Stasiak

Det er stor spredning blant de norsk-polske kulturutvekslingsprosjektene som finansieres gjennom EØS-midlene. Skeive Filmer, Den Norske Opera, Carte Blanche og Kunsthall Grenland er noen av de heldige utvalgte.

– Den store interessen for EØS-midlene og kvaliteten på prosjektene er tegn på at internasjonalt samarbeid er interessant for det norske kulturfeltet. Det er også spesielt gledelig å se at både store og mindre kulturaktører fra hele landet er representert, sier direktør i Kulturrådet Anne Aasheim.

     [Les mer: Se liste over tildelinger (store prosjekter)
                     Se liste over tildelinger (små prosjekter)]

Rundt 33 millioner kroner er nå tildelt nye norsk-polske kulturprosjekter finansiert av Norge gjennom EØS-midlene. Av 141 søknader har 24 prosjekter har fått støtte, alle med norske og/eller islandske/liechtensteinske partnere.

  • Telemark Kammerorkester har fått støtte til et flerårig samarbeid med Grazyna-Kiejstut-akademiet i Lodz. Formålet med prosjektet er økt kunnskap om norsk og polsk kammermusikk. Gjennom konsertserier, foredrag og workshops skal samarbeidet gjennomføres i blant annet Seljord, Skien, Rjukan, Oslo og Lodz (ca. 2,7 mill. kr).
  • Samtidskunstsenteret i Laznia samarbeider med Kunsthall Grenland i Porsgrunn om prosjektet ‘Art and Science Meetings' (ca. 920 000 kr).
  • Carte Blanche og TinkerTing/Gypsy Thing er med som norske partnere i prosjektet ‘Materia Prima'. Samarbeidet med Teatr Groteska i Krakow har fått ca. 1,8 mill. kr og har som mål å utvikle og popularisere samtidsteater gjennom oppsetninger og workshops i dukketeater og moderne dans.
  • Den Norske Opera skal samarbeide med Teatr Wielki om dans for unge. Prosjektet skal blant annet resultere i en felles danseproduksjon i Oslo og Warszawa (ca. 2,4 mill. kr).
  • Norsk institutt for kulturminneforskning og Kirkelig kulturverksted samarbeider med Det baltiske sjøfartssenteret i Gdansk i kultursarvsprosjektet ‘Ny Arv/New Heritage'. Prosjektet skal utvikle strategier for å gi nytt innhold til gamle kirkebygg (ca. 729 000 kr).
  • Filmfestivalen Skeive Filmer sammen med Galleri KNIPSU i Bergen skal samarbeide med Society of Independent and Other Arts Off Camera om OFF Plus Camera-festivalen i Krakow i 2014 og 2015 (ca. 1,6 mill. kr).
  • Norsk Litteraturfestival skal samarbeide med Active Communications Society om et prosjekt hvor norske, islandske og polske forfattere skal utvikle nye tekster som en del av prosjektet (ca. 1 mill. kr).

     [Les mer: Oversikt over alle norske prosjektdeltakere]

Målsettingen med kulturutvekslingsprogrammet er å fremme mangfold i kunst og kultur, og kulturell dialog og styrke samarbeidet mellom Norge og Polen. Norge har slike utvekslingsprogrammer med i alt ti mottakerland av EØS-midler. Kulturrådet er aktivt med på å utvikle programmene og legge til rette for samarbeid mellom norske partnere og aktører i mottakerlandene. I øyeblikket er det lyst ut støtte til kultursamarbeid med Romania.

     [Les mer: Kulturrådets nettsider om kulturprogrammene]

Til toppen